Nokia G400 5G user guide

Skip to main content

We're makers of Nokia phones. You're in the right place. 👍

All Devices

Nokia G400 5G

Hädaabikõned

Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

 • Lülitage telefon sisse.
 • Avage telefoni ekraan ja klahvid (kui need on lukus).
 • Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avakuval valikut phone.

 1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 2. Puudutage valikut phone.
 3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

 • Sisestage SIM-kaart telefoni. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut Hädaabikõne.
 • Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut Hädaabikõne.
 • Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.
 • Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Internetti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.
Did you find this helpful?
 • Telefoni ajakohasena hoidmine
 • Keys and parts
 • Insert the SIM and memory cards
 • Telefoni laadimine
 • Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.
 • Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave
 • Ohutuse tagamine
 • Võrguteenused ja hinnad
 • Hädaabikõned
 • Seadme hooldamine
 • Kasutuselt kõrvaldamine
 • Läbikriipsutatud prügikasti märk
 • Aku- ja laadijateave
 • Väikesed lapsed
 • Meditsiiniseadmed
 • Meditsiinilised implantaatseadmed
 • Kuulmine
 • Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
 • Sõidukid
 • Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Sertifitseerimisinfo
 • Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
 • Feature-specific information
 • Copyrights and other notices

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you