Nokia G400 5G user guide

Skip to main content

We're makers of Nokia phones. You're in the right place. đź‘Ť

All Devices

Nokia G400 5G

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VĂ„LJALĂśLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HĂ„IRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava volitusega spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ă„rge ĂĽhendage tooteid, mis seadmega ei ĂĽhildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV

Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi ĂĽksikasjalikumate juhiste saamiseks.

KLAASIST OSAD

Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava volitusega spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.

SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 1,5 mm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Seadmele omased maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisinfo (SAR). Lisateavet vt selle kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR) või aadressilt www.sar-tick.com.
Did you find this helpful?
 • Telefoni ajakohasena hoidmine
 • Keys and parts
 • Insert the SIM and memory cards
 • Telefoni laadimine
 • Telefoni sisselĂĽlitamine ja häälestamine.
 • Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave
 • Ohutuse tagamine
 • Võrguteenused ja hinnad
 • Hädaabikõned
 • Seadme hooldamine
 • Kasutuselt kõrvaldamine
 • Läbikriipsutatud prĂĽgikasti märk
 • Aku- ja laadijateave
 • Väikesed lapsed
 • Meditsiiniseadmed
 • Meditsiinilised implantaatseadmed
 • Kuulmine
 • Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
 • Sõidukid
 • Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Sertifitseerimisinfo
 • Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
 • Feature-specific information
 • Copyrights and other notices

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you