Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad

Potentsiaalselt plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Did you find this helpful?
 • Telefoni ajakohasena hoidmine
 • Keys and parts
 • Insert the SIM and memory cards
 • Telefoni laadimine
 • Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.
 • Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave
 • Ohutuse tagamine
 • Võrguteenused ja hinnad
 • Hädaabikõned
 • Seadme hooldamine
 • Kasutuselt kõrvaldamine
 • Läbikriipsutatud prügikasti märk
 • Aku- ja laadijateave
 • Väikelapsed
 • Meditsiiniseadmed
 • Meditsiinilised implantaatseadmed
 • Kuulmine
 • Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
 • Sõidukid
 • Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad
 • Sertifitseerimisinfo
 • Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
 • Feature-specific information
 • Copyrights and other notices

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you