Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu ohtlik sisu. Võtke kasutusele alljärgnevad ettevaatusabinõud.

 • Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründetarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
 • Olge ühenduse loomise kutsete vastuvõtmisel, Interneti sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge võtke vastu Bluetooth-ühenduse loomise kutseid, mis pärinevad tundmatutelt seadmetelt.
 • Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvaratooteid, mis pärinevad usaldusväärsetest ning piisavalt turvatud ja kaitstud allikatest.
 • Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Mitme virusetõrjerakenduse korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
 • Kui avate seadmesse eelnevalt installitud järjehoidjate ja linkide abil kolmandate osapoolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele ettevaatusabinõud. HMD Global ei toeta neid veebisaite ega vastuta nende eest mingil moel.
Did you find this helpful?
 • Telefoni ajakohasena hoidmine
 • Keys and parts
 • Insert the SIM and memory cards
 • Telefoni laadimine
 • Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.
 • Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave
 • Ohutuse tagamine
 • Võrguteenused ja hinnad
 • Hädaabikõned
 • Seadme hooldamine
 • Kasutuselt kõrvaldamine
 • Läbikriipsutatud prügikasti märk
 • Aku- ja laadijateave
 • Väikesed lapsed
 • Meditsiiniseadmed
 • Meditsiinilised implantaatseadmed
 • Kuulmine
 • Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
 • Sõidukid
 • Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Sertifitseerimisinfo
 • Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
 • Feature-specific information
 • Copyrights and other notices

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Countries and Languages

Choose Language

Contact the support team

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Start chat

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Your personal data will be processed according to HMD Global’s Privacy Policy and the HMD Support Supplement.

Email us

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Contact us

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia & HMD phones, tablets and accessories care center.

Find a care center near you