Seller's Terms of Use and Sale

Przejdź do treści głównej

Jesteśmy producentem telefonów Nokia. Jesteś we właściwym miejscu. 👍

Warunki sprzedaży firmy HMD Global na obszarze UE

Data wejścia w życie: 15 grudnia 2022 r.

Akceptacja

Niniejsze Warunki sprzedaży firmy HMD Global na obszarze UE wraz z dokumentami tutaj przywołanymi („Warunki”) regulują sprzedaż i zakup produktów („Produkty”) w państwach członkowskich UE za pośrednictwem naszej witryny internetowej http://www.nokia.com/phones lub krajowej wersji tej witryny (łącznie „Witryna”) w przypadku zaakceptowania przez Użytkownika w związku z zakupem.

Operatorem Witryny i sprzedawcą Produktów jest firma HMD Global Oy, zarejestrowana w Finlandii i mająca oficjalną siedzibę pod adresem Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandia oraz numer identyfikacyjny 2724044-2 („HMD Global”, „my”, „nas”, „nam”, „nami”).

Zanim Użytkownik przystąpi do składania zamówień za pośrednictwem Witryny, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Składanie zamówień za pośrednictwem Witryny oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie może zamawiać Produktów w Witrynie. Niniejsze Warunki nie wpływają na ustawowe prawa ani nie ograniczają ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi, których nie można ograniczyć ani wykluczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składanie zamówień za pośrednictwem Witryny

Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny Użytkownik składa nam ofertę zakupu Produktów zawartych w zamówieniu. W Witrynie zamówienia składa się przez dodanie Produktów, które Użytkownik chce kupić, do koszyka. Po dodaniu Produktów do koszyka Użytkownik może przejść do kasy.

W krótkim czasie po otrzymaniu zamówienia wysyłamy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Należy pamiętać, że wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia potwierdza jedynie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika, i nie stanowi formalnej akceptacji zamówienia. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny wymagają naszej późniejszej akceptacji. Decyzja o zaakceptowaniu zamówienia jest podejmowana przez firmę HMD Global według jej wyłącznego uznania. Wszystkie Produkty, ceny oraz opisy podane w Witrynie są uzależnione od dostępności i nie stanowią oferty z naszej strony. Firma HMD Global zastrzega sobie prawo do wycofania lub skorygowania wszelkich Produktów, cen i opisów podanych w Witrynie w dowolnym czasie przed zaakceptowaniem zamówienia.

Gdy zamówienie zostanie przetworzone i przygotowane do wysyłki, Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem akceptacji zamówienia. Wiadomość e-mail będzie także zawierać szczegółowe informacje dotyczące wysyłki zamówienia. Nasza akceptacja zamówienia stanie się ważna z chwilą wysłania do Użytkownika wiadomości e-mail o akceptacji zamówienia.

Chociaż staramy się, aby Produkty wyświetlane w Witrynie były stale dostępne, nie możemy zagwarantować, że wszystkie Produkty będą na stanie lub natychmiastowo dostępne w chwili złożenia zamówienia. Jeśli przetworzenie lub realizacja zamówienia okażą się niemożliwe, możemy je odrzucić. W przypadku odrzucenia zamówienia zwrócimy Użytkownikowi wszystkie płatności otrzymane od niego za takie Produkty.

Usługi stron trzecich

Firma HMD Global odsprzedaje usługi świadczone przez strony trzecie. Zakup tych usług stron trzecich może podlegać odrębnym warunkom i postanowieniom, których zaakceptowania strona trzecia wymaga od Użytkownika przed dokonaniem zakupu usług.

Kryteria

Aby móc składać zamówienia za pośrednictwem Witryny, Użytkownik musi spełnić wszystkie poniższe kryteria:

  • musi mieć ukończone 18 lat,
  • musi mieć zdolność prawną do zawierania wiążących umów,
  • musi przekazać nam dokładne informacje wystarczające do zrealizowania zamówienia,
  • nie może kupować Produktów w celu odsprzedaży.

Ceny

Ceny sprzedaży naszych Produktów są wymienione w Witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie i poprawiania błędów cen, które mogą wystąpić mimo naszych usilnych starań, aby ceny i inne informacje podane w Witrynie były dokładne. Nasze ceny sprzedaży nie obejmują kosztów dostawy.

Ewentualne zmiany naszych cen nie wpływają na zamówienia, które już zaakceptowaliśmy. W przypadku wystąpienia błędu ceny poinformujemy o nim Użytkownika oraz umożliwimy mu kontynuowanie transakcji z uwzględnieniem prawidłowej ceny lub bezpłatne anulowanie zamówienia. Użytkownik będzie informowany wyłącznie o oczywistych i istotnych błędach cen. W żadnym wypadku firma HMD nie jest zobowiązana do dostarczenia Użytkownikowi Produktów w cenie, która jest wyraźnie lub znacznie niższa od obowiązującej ceny detalicznej zamówionych Produktów.

Ceny sprzedaży wymienione w Witrynie zawierają podatek VAT (jeśli ten obowiązuje).

Płatności

Akceptujemy metody płatności wyświetlone w sekcji kasy w witrynie. Użytkownik może wybrać płatność kartą kredytową lub debetową albo zdecydować się na skorzystanie z jednej z lokalnych metod płatności dostępnych w danym kraju. Po złożeniu zamówienia Użytkownik nie może zmienić wybranej metody płatności.

W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową Użytkownik musi podać dane karty w sekcji kasy w Witrynie. Obciążenie związane z płatnością kartą kredytową lub debetową jest dokonywane po zaakceptowaniu zamówienia. Aby mieć pewność, że karta Użytkownika nie zostanie użyta bez jego zgody, weryfikujemy dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie składania zamówienia względem danych przechowywanych w odpowiednich bazach danych stron trzecich. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się na wykonywanie takich czynności sprawdzających.

Dostawa

Zamówienia mogą być akceptowane, a Produkty dostarczane wyłącznie na adres w kraju zamieszkania Użytkownika na obszarze UE z wyłączeniem jego terytorium zamorskich.

Numer śledzenia i szacowany termin dostawy zostaną przekazane przez kuriera pocztą e-mail. W przypadku znacznego opóźnienia dostawy zamówienia Użytkownik otrzyma od nas osobne powiadomienie.

Produkty zostaną dostarczone na adres dostawy podany w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Użytkownik nie może zmienić adresu dostawy Produktów.

Zasady zwrotów

14-dniowe prawo do zwrotu. Użytkownik ma prawo zwrócić Produkty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktów przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę.

Zamówienia obejmujące kilka pozycji. Jeśli Użytkownik złożył zamówienie na kilka pozycji, nie musi zwracać tego zamówienia w całości. Podczas inicjowania zwrotu Użytkownik może wybrać pozycje z zamówienia, które chce zwrócić. Dozwolony jest tylko jeden zwrot na dane zamówienie, więc Użytkownik powinien zadbać o to, by odesłać wszystkie niechciane pozycje w ramach jednego zwrotu. Jeśli zamówione pozycje wchodziły w skład oferty pakietowej, Użytkownik nie może odesłać tylko części takiej oferty. Jeśli przykładowo zamówienie obejmowało telefon oraz akcesorium, które było bezpłatne lub miało obniżoną cenę, Użytkownik nie może zwrócić samego telefonu – musi odesłać także akcesorium. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za ewentualne niezwrócone akcesoria równej ich pełnej wartości.

Wadliwe produkty. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że kupione u nas Produkty są wadliwe, prosimy o powiadomienie nas o tym w ciągu 14 dni w sposób opisany poniżej. Firma HMD Global zastrzega sobie prawo do kontrolowania i weryfikowania wszystkich podejrzewanych wad. W przypadku, gdyby Produkty okazały się wadliwe po upływie 14 dni od daty ich otrzymania, prosimy o niezwłoczny kontakt za pośrednictwem niżej wymienionych kanałów kontaktu.

Obowiązki Użytkownika. Użytkownik musi należycie dbać o Produkty znajdujące się w jego posiadaniu. Produkty muszą zostać zwrócone w dobrym stanie bez uszkodzeń oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. W tym samym opakowaniu należy zwrócić wszystkie instrukcje, akcesoria, produkty bezpłatne i inne elementy towarzyszące Produktom. Jeśli użytkownik nie wypełni tych obowiązków, możemy odmówić skontrolowania Produktów pod kątem podejrzewanych wad. Zalecamy, by przy zwracaniu Produktów Użytkownik uzyskał dowód nadania. Firma HMD Global nie ma obowiązku zaakceptowania prośby o zwrot pieniędzy lub wymianę, jeśli zwrócony Produkt zostanie uznany za uszkodzony.

Firma HMD Global zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, uszkodzenia fizycznego, manipulacji, normalnego zużycia albo nieprawidłowej regulacji lub instalacji po zakupie.

Proces zwrotu. W przypadku, gdy Użytkownik zechce zwrócić Produkty, prosimy go o kontakt w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktów za pośrednictwem indywidualnego konta lub strony potwierdzenia zamówienia w Witrynie. Dostęp do indywidualnego konta (jeśli zostało utworzone) i strony potwierdzenia zamówienia jest możliwy przy użyciu łącza zawartego w wiadomości e-mail o akceptacji zamówienia, która została wysłana po przygotowaniu zamówienia do wysyłki. Jeśli Użytkownik zamówił kilka Produktów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone osobno, Użytkownik może nas powiadomić o zamiarze zwrócenia Produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania ostatniego Produktu.

Po otrzymaniu wniosku Użytkownika o zwrot Produktów przekażemy mu szczegółowe informacje na temat sposobu zwrócenia Produktów lub zorganizujemy ich odbiór.

Po otrzymaniu zwracanych Produktów zainicjujemy zwrot pieniędzy. Aby dokonać zwrotu pieniędzy, użyjemy tej samej metody płatności, która została użyta w zamówieniu. Jeśli Użytkownik dokonał płatności kartą kredytową lub debetową, zwrot pieniędzy zostanie wysłany do banku, który wystawił kartę, w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania zwróconych Produktów. Dokładny czas otrzymania zwrotu pieniędzy zależy od banku obsługującego płatność. Zwrot powinien się pojawić na koncie w ciągu 5–7 dni.

Ten punkt nie wpływa na ustawowe prawa przysługujące Użytkownikowi jako konsumentowi.

Gwarancja na Produkty

Firma HMD Global dobrowolnie udziela ograniczonej gwarancji producenta na swoje Produkty. Gwarancja producenta ma odrębny charakter i stanowi dodatek do praw Użytkownika opisanych w tym dokumencie oraz ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi. Szczegółowe informacje na temat gwarancji producenta można znaleźć w dokumentacji towarzyszącej Produktom i w Witrynie.

Dane osobowe

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie prywatności i danych osobowych. Sposób korzystania z danych osobowych Użytkownika reguluje nasza Polityka prywatności i ewentualne inne udostępnione Użytkownikowi dodatkowe informacje o ochronie prywatności.

Odpowiedzialność

POZA PRZYPADKAMI ZABRONIONYMI PRZEZ PRAWO FIRMA HMD GLOBAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ PŁATNOŚCI DOKONANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKTY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE NASZYM RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM LUB CELOWYM UCHYBIENIEM, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA HMD GLOBAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE ANI WYNIKOWE.

Eksport

Produkty kupione za pośrednictwem Witryny mogą podlegać przepisom o kontroli eksportu i innym regulacjom. Użytkownik nie może eksportować Produktów kupionych za pośrednictwem Witryny, jeśli zakazują tego przepisy o kontroli eksportu.

Zawiadomienia

Zawiadomienia i inne informacje dotyczące naszej umowy mogą być przekazywane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail lub przez ich wysłanie na adres pocztowy podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Ponadto możemy zamieszczać zawiadomienia w Witrynie.

Dostępność Witryny

Chociaż dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić normalną dostępność Witryny przez 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne niedotrzymanie tego poziomu dostępności. Dostęp do Witryny może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego powiadomienia w razie awarii systemu, konserwacji lub naprawy albo z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

Witryna jest udostępniana w swoim aktualnym stanie i zgodnie z aktualną dostępnością bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Firma HMD Global nie gwarantuje, że Witryna będzie wolna od błędów i bezpieczna ani że spełni wymagania Użytkownika.

Cesja i przeniesienie

Firma HMD Global może scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków swojemu podmiotowi nadrzędnemu, dowolnemu ze swoich podmiotów zależnych lub dowolnej spółce objętej wspólną kontrolą z firmą HMD Global. Ponadto firma HMD Global może scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków stronie trzeciej w związku z fuzją, nabyciem, sprzedażą aktywów, z mocy prawa lub w inny sposób.

Siła wyższa

Firma HMD Global nie odpowiada przed Użytkownikiem za jakiekolwiek opóźnienia, braki wykonania, straty ani szkody wynikłe z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi z przyczyny zdarzeń losowych, pożaru, strajku, wybuchu, awarii zasilania, trzęsienia ziemi, powodzi, zalania, sporu pracowniczego, wojny, stanu wyjątkowego, aktu terrorystycznego, działania lub zaniechania przewoźnika lub dostawcy, awarii systemów, cyberataku oraz działania organów regulacyjnych lub rządowych.

Zrzeczenie się praw

Żadne zrzeczenie się przez firmę HMD Global praw wynikających z niniejszych warunków nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i potwierdzone naszym podpisem. Zrzeczenie się przez firmę HMD Global praw przysługujących z tytułu naruszenia dowolnego z niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się praw przysługujących z tytułu jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

Ważność

Niniejsze Warunki nie wykluczają ani nie ograniczają jakichkolwiek obowiązkowych praw przysługujących Użytkownikowi w kraju jego zamieszkania, których zgodnie z prawem nie można się zrzec. Jeśli jedno z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia, a nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem ważnym, które będzie najbliższe skutkom i celowi niniejszych Warunków. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków nie dotyczy zakupu Produktów przez Użytkownika, nie wpływa to na ważność ani wykonalność innych postanowień niniejszych Warunków ani Warunków jako całości. W przypadku kolizji między niniejszymi Warunkami i Polityką prywatności pierwszeństwo będą mieć postanowienia niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki pierwotnie zostały sporządzone w języku angielskim i wersja angielska ma pierwszeństwo w stosunku do wszelkich tłumaczeń.

Zmiany niniejszych Warunków

Firma HMD Global może zmodyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany niniejszych Warunków będą mieć zastosowanie do wszystkich nowych zakupów począwszy od daty wejścia w życie zaktualizowanej wersji Warunków i nie będą mieć wpływu na wcześniejsze zakupy. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z aktualną wersją Warunków przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki podlegają prawu fińskiemu bez względu na normy kolizyjne, a wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem okręgowym w Helsinkach w Finlandii. Ponadto Użytkownikowi może przysługiwać ustawowe prawo skierowania sporu związanego z niniejszymi Warunkami do lokalnego organu odpowiedzialnego za ochronę konsumentów.

Użytkownik może też złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, korzystając z następującego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pomoc techniczna i rozpatrywanie skarg

Użytkownik może się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy HMD Global za pośrednictwem kanałów opisanych na stronie www.nokia.com/phones/support aby zadać dowolne pytanie dotyczące Produktów lub zgłosić ewentualną skargę. Usługa może być dostępna wyłącznie w języku angielskim.

2022 Seller terms

2021 Seller terms