Google One and Nokia phones

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Điện thoại Nokia và Google One

Dung lượng nhiều hơn, thoải mái hơn

Dung lượng máy

Dung lượng nhiều hơn cho tất cả các kỷ niệm của bạn

Có nhiều dung lượng hơn để lưu trữ mọi thứ với 100 GB trong Google Drive, Gmail, và Google Photos. Ngoài ra, bạn có thể mời thêm tối đa 5 thành viên gia đình để chia sẻ miễn phí chương trình của bạn, đơn giản hóa việc lưu trữ cho toàn bộ gia đình.

Sao lưu

Điện thoại của bạn luôn được sao lưu

Nếu tập tin trên điện thoại của bạn, thì thông tin đó cũng rất quan trọng đối với bạn. Với Google One, hình ảnh, thông tin liên lạc, tin nhắn và các tập tin khác của bạn tự động được sao lưu an toàn trên đám mây. Vì vậy mất điện thoại không có nghĩa là mất tập tin của bạn – chỉ cần khôi phục những gì quan trọng đối với thiết bị mới của bạn.

Quyền lợi của bạn

Tiếp cận gói Google cao cấp dễ dàng hơn với Nokia

Được trợ giúp khi cần với khả năng truy cập hỗ trợ Google theo gói cao cấp. Các chuyên gia Google One là những con người sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách trò chuyện, gọi điện hoặc email để giúp bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các sản phẩm và dịch vụ Google. Vào trang web Google One để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm về Google One

Android, Google và các biểu tượng thương hiệu cũng như logo có liên quan khác là thương hiệu của Google LLC.

Có thể thay đổi tùy vào nhà cung cấp. Kiểm tra tình trạng còn sản phẩm. Tất cả các thông số, tính năng và thông tin sản phẩm khác được cung cấp có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

1[Các điều khoản](https://one.google.com/offer/nokia) áp dụng.