Skip to main content

Chính sách quyền riêng tư của HMD Global dành cho sản phẩm và dịch vụ

Chính sách quyền riêng tư của HMD Global dành cho sản phẩm và dịch vụ
Phụ lục Chương trình Trải nghiệm Người dùngPhụ lục về Hỗ trợ thiết bị HMDMy Account SupplementCCPA SupplementBổ sung Giải pháp Softlock

Recruitment Privacy Policy

HMD Global Cookie Policy

Nokia phones pilot license terms