Skip to main content
Trở lại

Bảo hành có Giới hạn của Nhà sản xuất

1. Điều khoản Chung

HMD Global Oy (sau đây được gọi là “Nhà sản xuất“) cung cấp Bảo hành có Giới hạn của Nhà sản xuất này (“Bảo hành“) cho mỗi thiết bị chính hãng (“Sản phẩm“) và các Phụ kiện liên quan (được định nghĩa trong Mục 2) có trong bộ Sản phẩm.

Bảo hành này chỉ áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực (như được định nghĩa trong Mục 2), nơi mà Sản phẩm được mua thông qua kênh bán hàng được ủy quyền của Nhà sản xuất, với điều kiện Sản phẩm được dự định để bán tại quốc gia hoặc khu vực đó (“Quốc gia hoặc Khu vực được Bảo hành“). Các dịch vụ bảo hành có sẵn ở một Quốc gia hoặc Khu vực được Bảo hành cụ thể có thể được giới hạn trong các Sản phẩm và thành phần dành riêng cho quốc gia có sẵn để bán ở Quốc gia hoặc Khu vực được Bảo hành đó.

Bảo hành này đề cập đến và bao gồm bất kỳ quyền theo luật định nào trong bất cứ luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc nào của Quốc gia hoặc Khu vực được Bảo hành áp dụng đối với bạn và cũng cấp cho bạn các quyền bổ sung trong giới hạn của những gì được cho phép theo luật hiện hành. Bảo hành này không giới hạn các quyền mà bạn có thể có theo luật hiện hành và bạn có thể có các quyền khác dựa trên luật địa phương trong hoặc sau thời hạn Bảo hành. Bảo hành này không loại trừ các quyền này.

Sản phẩm và các Phụ kiện của Sản phẩm sẽ được sử dụng theo đúng hướng dẫn được cung cấp trên hướng dẫn sử dụng và các tờ rơi có sẵn trong gói Sản phẩm và cũng có sẵn trên mạng. Đôi khi, Nhà sản xuất có thể cung cấp phạm vi bảo hành bổ sung để bổ sung cho các điều khoản được liệt kê tại đây. Để biết thêm thông tin về Sản phẩm của bạn và bất kỳ phạm vi bổ sung nào, vui lòng truy cập www.hmd.com/support.

2. Bảo hành

Thời hạn Bảo hành bắt đầu vào ngày Sản phẩm được bán cho người dùng cuối lần đầu tiên, được chứng minh bằng chứng từ mua hàng gốc.

A. Nhà sản xuất đảm bảo rằng Sản phẩm (bao gồm cả pin người dùng không thể thay thế) không có khiếm khuyết về vật liệu và gia công (“Khiếm khuyết“) trong mười hai (12) tháng, ngoại trừ Sản phẩm được mua tại các Quốc gia và Khu vực được Bảo hành sau đây có thời gian Bảo hành là hai mươi bốn (24) tháng:

Quốc gia được Bảo hành: Úc, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, New Zealand, Ả-rập Xê-út, Serbia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khu vực: Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

B.Nhà sản xuất đảm bảo rằng các Phụ kiện (được định nghĩa là pin người dùng có thể thay thế, nắp, cáp, bộ sạc, tai nghe và bất kỳ phụ kiện nào khác có trong bộ sản phẩm) không bị khiếm khuyết trong sáu (6) tháng ở tất cả các Quốc gia và Khu vực được Bảo hành nêu trên.

Trong thời hạn Bảo hành, Nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền sẽ khắc phục Khiếm khuyết miễn phí trong thời gian hợp lý bằng cách sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm hoặc Phụ kiện khiếm khuyết hay linh kiện khiếm khuyết của Sản phẩm hoặc Phụ kiện theo lựa chọn của Nhà sản xuất, với điều kiện bạn đã trả lại Sản phẩm hoặc Phụ kiện khiếm khuyết cho Nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền trước khi hết thời hạn Bảo hành. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm hoặc Phụ kiện, Nhà sản xuất có thể sử dụng linh kiện mới hoặc được điều chỉnh lại hoặc cung cấp Sản phẩm hoặc Phụ kiện thay thế đã tân trang lại, trừ khi việc sử dụng các bộ phận được điều chỉnh lại hoặc Sản phẩm hoặc Phụ kiện được tân trang lại đó bị cấm theo luật địa phương. Trong trường hợp luật địa phương yêu cầu người dùng cuối được thông báo về việc sử dụng linh kiện được điều chỉnh lại hoặc Sản phẩm hay Phụ kiện được tân trang lại, tài liệu Bảo hành này sẽ cấu thành thông báo cần thiết theo yêu cầu đó. Trong trường hợp luật địa phương yêu cầu sự đồng ý từ người dùng cuối cho việc sử dụng linh kiện được điều chỉnh lại hoặc Sản phẩm hay Phụ kiện được tân trang lại, thì linh kiện hoặc Sản phẩm hoặc Phụ kiện như vậy sẽ không được sử dụng cho đến khi nhận được sự đồng ý của người dùng cuối.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép:

(i) Không có việc sửa chữ hoặc thay thế nào sẽ gia hạn hoặc kéo dài thời hạn Bảo hành gốc, trừ khi luật địa phương yêu cầu. Trong trường hợp đó, thời hạn Bảo hành sẽ được kéo dài để bao gồm cả thời gian tối thiểu mà luật pháp yêu cầu;

(ii) Đối với các quốc gia mà luật pháp địa phương không yêu cầu gia hạn hay kéo dài thời hạn Bảo hành, Sản phẩm gốc, linh kiện thay thế hoặc Sản phẩm hoặc Phụ kiện thay thế được cung cấp theo Bảo hành này sẽ thuộc phạm vi Bảo hành này trong khoảng thời gian còn lại của Bảo hành ban đầu hoặc trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày Sản phẩm hoặc Phụ kiện sửa chữa hoặc thay thế được trả lại cho bạn, tùy theo thời gian nào lâu hơn; và

(iii) Khi Sản phẩm, Phụ kiện hoặc các linh kiện của Sản phẩm hoặc Phụ kiện đã được thay thế, thì Sản phẩm, linh kiện hoặc Phụ kiện gốc sẽ trở thành tài sản của Nhà sản xuất.

Hãy luôn sao lưu tất cả dữ liệu, chương trình, ứng dụng và nội dung được lưu trên Sản phẩm trước khi mang Sản phẩm đi sửa vì hoạt động sửa chữa sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi Sản phẩm của bạn. Hãy xóa mọi thông tin bí mật trước khi gửi Sản phẩm của bạn đi sửa chữa.

Nhà sản xuất, các trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát dữ liệu, chương trình, ứng dụng hoặc nội dung của bạn.

Để biết thêm thông tin về Bảo hành của bạn, vui lòng truy cập www.hmd.com/support để được hướng dẫn về cách yêu cầu dịch vụ sửa chữa và địa chỉ của các trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

3. Những phần không được áp dụng Bảo hành này

Bảo hành này không bao gồm tất cả những phần sau đây:

(i) Lỗi hoặc hư hỏng xuất phát từ:

(a) tiếp xúc với chất lỏng hoặc với hơi ẩm (trừ khi Sản phẩm được tuyên bố là có khả năng chống nước trong các điều kiện nhất định do Nhà sản xuất quy định), hư hỏng do tiếp xúc với trường điện từ quá cao (chẳng hạn như hư hỏng do lò vi sóng) hoặc với điều kiện nhiệt độ hoặc môi trường khắc nghiệt hoặc với thay đổi đột ngột trong các điều kiện đó, bị gỉ sét, ôxy hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất;

(b) hư hỏng vật lý, nứt, lõm, trầy xước do bị rơi hoặc do các lực bên ngoài tác động lên Sản phẩm hoặc bất cứ linh kiện nào của Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở vỏ, màn hình, ống kính camera và nút (trừ khi được Nhà sản xuất quy định trong một số điều kiện nhất định);

(c) sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với bất kỳ sản phẩm, phụ kiện, phần mềm hoặc dịch vụ nào mà Nhà sản xuất không sản xuất, ủy quyền hoặc cung cấp; hoặc bộ sạc, bộ đổi nguồn hoặc cáp dữ liệu không đáp ứng các thông số kỹ thuật và an toàn cần thiết được mô tả trong hướng dẫn sử dụng;

(d) mọi sản phẩm của bên thứ ba được bán kèm với Sản phẩm của bạn;

(e) thiệt hại hoặc lỗi gây ra bởi tin tặc, bẻ khóa, vi rút hoặc phần mềm độc hại khác, hoặc bằng cách truy cập trái phép vào các dịch vụ, tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng;

(f) mất điện hoặc tăng áp có ảnh hưởng đến việc sử dụng Sản phẩm bình thường; hoặc

(g) các hành vi khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà sản xuất.

(ii) Bất kỳ hao mòn nào;

(iii) Sử dụng Sản phẩm của bạn theo cách không tuân thủ mục đích sử dụng và các quy định trong hướng dẫn sử dụng;

(iv). Nếu Sản phẩm, đã bị bên thứ ba không được ủy quyền mở ra, sửa chữa hoặc sửa đổi, hoặc sửa chữa bằng các linh kiện thay thế không được phép;

(v) Nếu bạn chưa cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất có sẵn công khai cho Sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý kể từ khi phát hành.

Nhà sản xuất không đảm bảo rằng phần mềm cài sẵn bởi hoặc thay mặt Nhà sản xuất trong Sản phẩm (hoặc các bản cập nhật và nâng cấp sau này) (cùng với “Phần mềm của Nhà sản xuất“) sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào không được cung cấp bởi Nhà sản xuất, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi hoặc các lỗi đều có thể sửa chữa hoặc sẽ được sửa chữa. Đối với các lỗi liên quan đến Phần mềm của Nhà sản xuất, Nhà sản xuất sẽ cung cấp phiên bản mới nhất của Phần mềm của Nhà sản xuất để cài đặt lại lên Sản phẩm của bạn hoặc nếu không thể làm vậy, sẽ có một biện pháp khác để khắc phục lỗi một cách thỏa đáng theo quyết định hợp lý của Nhà sản xuất. Một số Phần mềm của Nhà sản xuất có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản giấy phép riêng biệt đi kèm với phần mềm.

Bảo hành này không hợp lệ bên ngoài Quốc gia hoặc Khu vực được Bảo hành và không bao gồm: (a) Hướng dẫn sử dụng; (b) Bất kỳ phần mềm, cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc liên kết của bên thứ ba nào được tải xuống hoặc cài đặt trên Sản phẩm của bạn bất cứ lúc nào, hoặc dịch vụ/ứng dụng khách kích hoạt của Nhà sản xuất và bên thứ ba, ngay cả khi được cài đặt sẵn bởi Nhà sản xuất (vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện có thể đi kèm với các dịch vụ vì chúng sẽ xác định quyền và nghĩa vụ của bạn); (c) Khả năng sạc của pin giảm do hết tuổi thọ Sản phẩm tự nhiên của pin, hoặc khiếm khuyết pixel trong màn hình Sản phẩm thuộc phạm vi tiêu chuẩn công nghiệp; (d) Thẻ SIM và/hoặc bất kỳ mạng hay hệ thống di động nào hoặc các mạng/hệ thống khác mà Sản phẩm của bạn hoạt động; và (e) Một Sản phẩm trong đó số sê-ri, mã ngày của phụ kiện di động hoặc số IMEI đã bị xóa, tẩy xóa, bôi mờ, thay đổi hoặc nếu không đọc được theo bất kỳ cách nào.

Bạn không thể thực thi Bảo hành này nếu từ chối giao Sản phẩm cho Nhà sản xuất phân tích và kiểm tra.

Nếu Bảo hành này không áp dụng cho Sản phẩm hoặc Phụ kiện của bạn dựa trên các điều trên, thì Nhà sản xuất có quyền tính phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm hoặc Phụ kiện của bạn theo sự đồng ý của bạn, cũng như tính phí xử lý.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của Nhà sản xuất

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NHÀ SẢN XUẤT CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐỐI VỚI MỌI (i) THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC HƯ HỎNG NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU HOẶC VIỆC TÁI TẠO HOẶC CHUYỂN GIAO CHÚNG, NGAY CẢ KHI NHỮNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC HƯ HỎNG ĐÓ CÓ NGUYÊN NHÂN TỪ KHIẾM KHUYẾT TRONG SẢN PHẨM HOẶC PHỤ KIỆN CỦA BẠN; VÀ/HOẶC (ii) TỔN THẤT LỢI NHUẬN, NĂNG SUẤT, CHỨC NĂNG, CÔNG VIỆC KINH DOANH, HỢP ĐỒNG, DOANH THU HOẶC CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM DỰ TÍNH, BỊ TĂNG CHI PHÍ HOẶC PHÍ TỔN, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH GIÁN TIẾP, HỆ QUẢ HOẶC ĐẶC BIỆT.

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, trách nhiệm pháp lý của Nhà sản xuất được giới hạn trong phạm vi giá trị mua Sản phẩm hoặc Phụ kiện của bạn, nếu áp dụng.

5. Những thông báo quan trọng khác

Nhà sản xuất có quyền thay đổi vị trí và tình trạng sử dụng được của mạng lưới trung tâm dịch vụ được ủy quyền của mình bất cứ lúc nào.

Sản phẩm của bạn có thể chứa các thành phần cụ thể có thể không hoạt động như dự kiến khi được sử dụng bên ngoài quốc gia mua ban đầu.

6. Các Điều khoản Bảo hành Bổ sung cho Sản phẩm và Phụ kiện được mua ở Úc và New Zealand

Úc. Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với những đảm bảo không thể bị loại trừ theo Luật Người tiêu dùng Úc. Bạn được quyền thay thế hoặc được hoàn lại tiền cho một hỏng hóc lớn và được bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể dự đoán được một cách hợp lý khác. Bạn có quyền sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm nếu Sản phẩm không đạt chất lượng có thể chấp nhận được và hỏng hóc đó không phải là hỏng hóc lớn.

Bạn có thể tìm hỗ trợ tại

www.hmd.com/support

Số liên lạc: +61730628463

New Zealand. Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với những bảo lãnh dành cho người tiêu dùng không thể bị loại trừ theo Luật Bảo lãnh Người tiêu dùng 1993 (NZ). Bạn được quyền thay thế hoặc được hoàn lại tiền cho một hỏng hóc về đặc tính quan trọng và được bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể dự đoán được một cách hợp lý khác. Bạn có quyền sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm nếu Sản phẩm không đạt chất lượng có thể chấp nhận được và hỏng hóc đó không phải là hỏng hóc về đặc tính quan trọng. Trong trường hợp Sản phẩm được cung cấp cho bạn với mục đích kinh doanh, các bảo lãnh dành cho người tiêu dùng theo Luật Bảo lãnh Người tiêu dùng 1993 (NZ) sẽ không được áp dụng.

Bạn có thể tìm hỗ trợ tại

www.hmd.com/support

Bạn sẽ cần phải giao Sản phẩm của mình đến trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền bằng chi phí của riêng bạn. Nếu bạn đến trung tâm dịch vụ được Nhà sản xuất ủy quyền để được hỗ trợ theo Bảo hành này, thì hãy nhớ mang theo bản sao của chứng từ mua hàng gốc, trong đó phải ghi rõ các từ “Hóa đơn thuế“ hoặc giấy tờ tương đương và bao gồm tên và số ABN (Úc) hoặc số GST (New Zealand) của người bán, ngày mua, mô tả về sản phẩm đã mua và số IMEI hoặc số sê-ri khác của Sản phẩm.

Địa chỉ của nhà sản xuất: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Phần Lan