Seller's Terms of Use and Sale

Overslaan en naar inhoud gaan

SALGSBETINGELSER FOR HMD GLOBAL EU

Ingangsdatum: 15 december 2022

Acceptatie

Deze Verkoopvoorwaarden van HMD Global EU, evenals de documenten waarnaar in dit document wordt verwezen ("Voorwaarden"), zijn van toepassing op de verkoop en aankoop van producten (de "Product(en") via onze website https://www.hmd.com (“Website”), die u accepteert in verband met uw aankoop. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop en aankoop van diensten of verzekeringen via onze Website.

De Website wordt beheerd door HMD Global Oy, een bedrijf gevestigd in Finland en kantoorhoudende te Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland en met bedrijfsnummer 2724044-2 (“HMD Global”, “wij”, “ons”).

Neem deze Voorwaarden zorgvuldig door en controleer of u ze begrijpt voordat u een bestelling plaatst via onze Website. Door een bestelling te plaatsen via onze Website, aanvaart u deze Voorwaarden zonder enige uitzondering. Als u niet akkoord gaat met gebonden te zijn door deze Voorwaarden, dient u geen Producten te bestellen op onze Website. Deze Voorwaarden hebben geen invloed op en beperken uw statutaire rechten als consument niet als deze niet kunnen worden beperkt of uitgesloten volgens het toepasselijk recht.

Bestellingen plaatsen via onze Website

Door een bestelling te plaatsen via onze Website, doet u ons een aanbieding om de Product(en) van uw bestelling aan te schaffen. Bestellingen worden geplaatst op onze Website door de Product(en) die u wenst toe te voegen aan uw winkelwagentje. U gaat door naar de kassa zodra u de Producten hebt toegevoegd aan uw winkelwagentje.

Kort na ontvangst van uw bestelling sturen we u een e-mail om te bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de bestelbevestigingse-mail alleen bevestigt dat we uw bestelling hebben ontvangen en dat dit geen formele acceptatie van uw bestelling betreft. Alle bestellingen die via onze Website worden geplaatst, zijn onderhevig aan onze navolgende acceptatie. De beslissing om uw bestelling te accepteren is naar goeddunken van HMD Global. Alle Producten, prijzen en beschrijvingen op onze Website zijn onderhevig aan beschikbaarheid en vormen geen aanbieding door ons. HMD Global behoudt zich het recht voor om eventuele Producten, prijzen en beschrijvingen in te trekken of te herzien zoals aangegeven op onze Website voor onze acceptatie van uw bestelling.

Zodra uw bestelling is verwerkt en voorbereid voor verzending, ontvangt u een e-mail van ons waarin we bevestigen dat uw bestelling is geaccepteerd. De e-mail bevat tevens de verzendgegevens van uw bestelling. Onze acceptatie van uw bestelling gaat van kracht ten tijde dat de bestellingsacceptatie-e-mail naar u is verzonden.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Producten die op onze Website te allen tijde aanwezig zijn, kunnen we niet garanderen dat alle Producten op voorraad of direct verkrijgbaar zijn ten tijde van plaatsing van uw bestelling. Het is ons toegestaan uw bestelling te weigeren als wij deze niet kunnen verwerken of voltooien. Indien uw bestelling is geweigerd, restitueren wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen voor dergelijke Producten.

Diensten van derden

HMD Global is doorverkoper van diensten van derden. Uw aankoop van deze diensten van derden kan onderhevig zijn aan afzonderlijke algemene voorwaarden die u van de derde moet accepteren vooraleer diensten aan te schaffen.

Geschiktheid

Om bestellingen te plaatsen via onze Website, dient u aan de volgende criteria te voldoen:

  • u bent minimaal 18 jaar oud,
  • u bent wettelijk bevoegd om bindende overeenkomsten aan te gaan
  • u voorziet ons van informatie die kloppend en voldoende is zodat wij uw bestelling kunnen verwerken, en
  • u schaft geen Producten aan om door te verkopen.
Prijzen

De verkoopprijzen van onze Producten staan op onze Website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die, ondanks onze beste inspanningen, ervoor kunnen zorgen dat prijzen en andere informatie op onze Website niet klopt. Onze verkoopprijzen zijn exclusief leveringskosten.

Bestellingen die reeds door ons zijn geaccepteerd, zijn niet onderhevig aan eventuele prijsveranderingen. In geval van prijsfouten lichten wij u in omtrent de fout en bieden u de mogelijkheid om de transactie te vervolgen volgens de juiste prijs of uw bestelling, zonder kosten voor u, te annuleren. U wordt alleen ingelicht over duidelijke fouten en fouten in materiaalprijzen. In geen geval is HMD verplicht de Product(en) aan u te leveren voor een prijs die duidelijk of aanzienlijk lager is dan de geldende verkoopprijs voor de Product(en) die u hebt besteld.

De verkoopprijzen op onze Website zijn inclusief btw (indien van toepassing).

Betalingen

Wij accepteren de betaalmethodes die bij de checkout op onze Website worden aangegeven. Je kunt ervoor kiezen met creditcard of debetkaart te betalen, of je kunt de betaalmethodes kiezen die we in sommige landen aanbieden. Zodra je jouw bestelling hebt geplaatst, kun je de gekozen betaalmethode niet meer wijzigen.

Als u betaalt met creditcard of debetkaart, dient u uw pasgegevens aan de kassa op onze Website aan te leveren. Betalingen met creditcard of debetkaart worden doorgevoerd zodra we uw bestelling hebben geaccepteerd. Om ervoor te zorgen dat uw pas niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, controleren wij de persoonsgegevens die u hebt opgegeven tijdens het bestelproces en vergelijken deze met de gegevens in de databases van de desbetreffende derde. Door deze Voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met dergelijke controles.

Levering

Bestellingen worden alleen geaccepteerd en Product(en) worden geleverd aan adressen in het land waarin u woonachtig bent binnen de EU, met uitsluiting van de overzeese gebieden.

Levertijden zijn slechts schattingen en kunnen onderhevig zijn aan verandering als gevolg van productievertragingen of gebeurtenissen die buiten onze macht liggen. Wij lichten u afzonderlijk in als er een aanzienlijke vertraging van de levering van uw bestelling optreedt.

De Product(en) worden geleverd aan het afleveradres dat u hebt opgegeven in uw bestelling. Zodra u uw bestelling hebt geplaatst, kunt u het adres waar de Product(en) aan worden geleverd niet langer wijzigen.

Retourbeleid

14-dagen retourrecht. U hebt het recht om uw Product(en) binnen 14 dagen na de datum te retourneren waarop u, of een persoon die u hebt aangegeven, de Product(en) heeft ontvangen.

Bestellingen met meerdere artikelen. Als je meerdere artikelen hebt besteld, hoef je niet de gehele bestelling te retourneren. Als je de retour aanvraagt, kun je kiezen welke artikelen van je bestelling je wilt terugsturen. Je kunt slechts één retour aanmaken per bestelling, dus zorg ervoor dat je alle artikelen terugstuurt die je niet wilt. Als je artikelen hebt besteld die onderdeel waren van een bundelaanbieding, dan kun je niet slechts een deel van de bundelaanbieding terugsturen. Als je bijvoorbeeld een telefoon hebt besteld waarbij een gratis accessoire of accessoire met een korting werd geleverd, dan kun je niet alleen het toestel terugsturen - het accessoire moet dan ook worden teruggestuurd. We behouden ons het recht om kosten in rekening te brengen voor accessoires die niet met hun volledige waarde zijn teruggestuurd.

Defecte producten. Als u vermoedt dat de Producten die u bij ons hebt aangeschaft defect zijn, licht ons hier dan binnen 14 dagen over in, zoals hieronder beschreven. HMD Global behoudt zich het recht voor om alle vermoede defecten te inspecteren en controleren. Indien uw Producten later dan binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten defect blijken te zijn, neemt u onmiddellijk via onderstaande contactmogelijkheden contact met ons op.

Uw plichten. U dient redelijke zorg te treffen voor de Producten terwijl deze in uw bezit zijn. De Producten dienen in goede, onbeschadigde staat geretourneerd te worden en, indien mogelijk, in de originele verpakking. Alle handleidingen, accessoires, gratis artikelen en andere onderdelen van de Product(en) dienen in dezelfde verpakking geretourneerd te worden. Als u deze plichten niet kunt vervullen, kunnen wij weigeren uw Product(en) te inspecteren voor de vermoede defecten. Wij raden u aan een verzendbewijs te bewaren van retournering van uw Product(en) naar ons. HMD Global is niet verplicht restitutie of ruilen te accepteren als de geretourneerde Product(en) beschadigd blijken te zijn.

HMD Global behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren in geval van misbruik, nalatigheid, fysieke schade, normale slijtage en onjuiste aanpassing of wijziging na aankoop.

Retourproces. In geval u uw Producten wenst te retourneren, dient u binnen 14 dagen na de datum waarop u uw Producten hebt ontvangen contact met ons op te nemen via Mijn account of via de bestelbevestigingspagina van onze Website. U hebt toegang tot zowel Mijn account (indien aangemaakt) en de bestelbevestigingspagina via de link in de bestelbevestigingse-mail die naar u is gestuurd toen uw bestelling werd voorbereid op verzending. Als u meerdere Producten hebt aangeschaft in één enkele bestelling en de Producten afzonderlijk zijn geleverd, kunt u ons inlichten over uw intentie de Producten te retourneren binnen 14 dagen vanaf de datum dat het laatste Product is ontvangen.

Zodra we uw retourverzoek voor de Product(en) hebben ontvangen, bieden we u de gegevens over hoe u uw Producten kunt retourneren of deze kunt laten ophalen.

Wij verwerken een restitutie zodra we de Product(en) hebben ontvangen die u hebt geretourneerd. Wij gebruiken dezelfde betaalmethode voor uw restitutie als die u hebt gebruikt voor betaling van uw bestelling. Als u met creditcard of debetkaart hebt besteld, zal uw restitutie binnen zeven werkdagen na ontvangst van de geretourneerde Product(en) naar de bank van uw kaart worden gestuurd. De exacte tijd tot u de restitutie ontvangt is afhankelijk van de bank waarmee u hebt betaald. Het kan 5-7 dagen duren voordat de restitutie op uw rekening verschijnt.

Je kunt ook het herroepingsformulier (bijlage A) gebruiken om je aankoop gedurende de eerste 14 dagen na ontvangst van het/de product(en) te herroepen.

Dit deel heeft geen invloed op uw statutaire rechten als consument.

Productgarantie

HMD Global biedt op vrijwillige wijze een fabrieksgarantie op haar Producten. De fabrieksgarantie is afzonderlijk en wordt aangeboden naast uw rechten die hierin worden beschreven en uw statutaire rechten als consument. De details van de fabrieksgarantie zijn te vinden in de documenten die bij uw Product(en) worden geleverd en die op onze Website staan.

Persoonsgegevens

Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde privacy- en gegevensbeschermingswetten. Ons Privacybeleid en alle eventuele aanvullende privacygegevens die aan u beschikbaar zijn gesteld, zijn van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

BEHALVE INDIEN WETTELIJK VERBODEN, IS HMD GLOBAL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE STREKKEND BUITEN HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR UW PRODUCTEN. VOOR ZOVER MAXIMLAAR WETTELIJK TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE GROVE NALATIGHEID OF BEWUST WANGEDRAG, IS HMD GLOBAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

Export

De Product(en) die u hebt aangeschaft via onze Website zijn onderhevig aan exportcontrolewetten en andere regelgeving. Het is u niet toegestaan Product(en) te exporteren die u via onze Website hebt aangeschaft indien dit verboden is volgens de exportcontrolewetten.

Kennisgevingen

Kennisgevingen en andere communicatie m.b.t. de overeenkomst tussen ons kan aan u worden gecommuniceerd per e-mail of door dit naar het postadres te sturen dat u aan ons hebt gegeven wanneer u uw bestelling plaatste. Wij kunnen kennisgevingen tevens op onze Website plaatsen.

Beschikbaarheid Website

Hoewel we alles in het werk stellen om de Website 24 uur per dag beschikbaar te stellen, zijn wij niet aansprakelijk als wij deze beschikbaarheid niet kunnen regelen. De toegang tot onze Website kan tijdelijk en zonder enige kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemfouten, onderhoud of reparaties of voor redenen die buiten onze macht liggen.

De Website wordt op "as is" en "as available" basis aangeboden, zonder enige garanties, ongeacht of dit uitdrukkelijk of geïmpliceerd is. HMD Global garandeert niet dat de Website foutloos of veilig is of dat deze aan uw eisen zal voldoen.

Toewijzing en overdracht

Het is HMD Global toegestaan haar rechten en plichten volgens deze Voorwaarden toe te wijzen aan haar overkoepelende bedrijf, haar onderaannemingen of aan een bedrijf dat onder algemene controle van HMD Global valt. Bovendien is het HMD Global toegestaan haar rechten en plichten volgens deze Voorwaarden toe te wijzen aan een derde i.v.m. een fusie, acquisitie, verkoop van bedrijfsactiva, vanwege de wet of anderszins.

Overmacht

HMD Global is jegens u niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, niet kunnen presteren, verlies of schade vanwege oorzaken buiten onze redelijke controle, waaronder doch niet beperkt tot natuurrampen, brand, stakingen, explosies, stroomstoringen, aardbevingen, overstromingen, water, werkgeschillen, oorlog, nationale noodgevallen, terrorisme, handelingen of niet handelen door vervoerders of leveranciers, systeemfouten, cyberaanvallen en handelingen van regelgevende of overheidsinstanties.

Geen verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand van HMD Global van een van deze voorwaarden wordt als van kracht beschouwd tenzij deze schriftelijk is gedaan en door ons is ondertekend. De verklaring van afstand van HMD Global van eventuele overtreding van deze algemene voorwaarden wordt niet beschouwd als verklaring van afstand van eventuele vervolgovertredingen.

Geldigheid

Deze Voorwaarden sluiten uw verplichte rechten in het land waarin u woonachtig bent niet uit waar wettelijk geen afstand van kan worden gedaan. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht en zal alleen de ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die het dichtste bij het resultaat en doel van deze Voorwaarden komt. In geval een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden niet relevant blijkt voor uw aankoop van Producten bij ons, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van eventuele andere bepalingen van deze Voorwaarden of de Voorwaarden in zijn geheel. Indien er strijdigheid bestaat tussen deze Voorwaarden en het Privacybeleid, prevaleren de bepalingen van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van origine geschreven in de Engelse taal en de versie in de Engelse taal prevaleert over eventuele vertalingen.

Veranderingen van deze Voorwaarden

Het is HMD Global te allen tijde toegestaan deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van de Voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Finland, zonder rekening te houden met de strijdigheid van wetsbepalingen en eventuele geschillen worden beslecht in het gerechtshof van Helsinki, Finland. Bovendien hebt u het recht om een geschil in te dienen bij uw lokale consumentenbeschermingsautoriteit m.b.t. deze Voorwaarden.

U kunt ook een klacht indienen via het Online Dispute Resolution (ODR) platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ondersteuning en klachtenafhandeling

Je kunt bij vragen over de producten en in geval van eventuele klachten contact opnemen met de klantenservice van HMD Global via de kanalen die staan beschreven op www.hmd.com/support of telefonisch via +31 702 030 039. Deze service is wellicht alleen beschikbaar in het Engels.

Bijlage A

Herroepingsformulier

(Volg de annuleringsstappen in je account of vul dit formulier in en stuur het per e-mail of post naar ons terug als je deze voorwaarden wilt herroepen.)

-Aan HMD Global Oy te Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland:

-Ik (*) herroep hierbij het door mij gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende producten (*)

-Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-Naam klant(en)

-Adres klant(en)

-Handtekening klant(en) (alleen indien het formulier op papier wordt ingediend)

-Datum

2022 Seller terms

2021 Seller terms