imei-checker

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
Kiểm tra xem bảo hành của bạn có hợp lệ không
Thông tin phạm vi bảo hành

Tìm bảo hành của bạn

Để kiểm tra bảo hành có hợp lệ hay không, hãy nhập mã IMEI của thiết bị.
Tôi tìm mã IMEI ở đâu?

điện thoại Android Để tìm mã IMEI trên điện thoại, vào Cài đặt > Giới thiệu về Điện thoại > Trạng thái > Thông tin IMEI. Nếu điện thoại của bạn có hai mã IMEI, hãy cung cấp IMEI1.

Điện thoại cổ điển Để tìm mã IMEI trên điện thoại, nhập *#06# trên bàn phím khi đang ở màn hình chính.