Làm thế nào tôi có thể ghi lại clip giọng nói trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị

Làm thế nào tôi có thể ghi lại clip giọng nói trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Keep được cài đặt sẵn để ghi lại clip giọng nói. Hoặc bạn có thể tìm ứng dụng bên thứ ba trong Play Store.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?