Điện thoại thông minh Nokia và HMD có nhận được các bản cập nhật bảo mật không?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị

Điện thoại thông minh Nokia và HMD có nhận được các bản cập nhật bảo mật không?

Ngoài các bản cập nhật hệ điều hành, thiết bị của bạn cũng sẽ nhận được các bản vá bảo mật thường xuyên. Hãy truy cập vào đây để biết thêm thông tin về các bản phát hành bảo mật và bảo trì.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?