Nokia active wireless earphones user guide

Skip to main content

Jsme výrobci telefonů Nokia. U nás jste na správném místě. 👍

Všechna zařízení

Aktivní bezdrátová sluchátka Nokia (BH-501)

Péče o zařízení

S přístrojem zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

 • Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
 • Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
 • Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
 • Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.

Recyklace

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit na materiály a energii.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte na příslušném místním úřadě nebo si přečtěte o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

Informace o baterii

Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože může dojít k poškození přístroje. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Doba nabíjení se může lišit podle stavu přístroje.

Bezpečnost při používání baterie

Je-li plně nabitá baterie ponechána bez používání, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy.

Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu. Baterie používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo použití neschválených či nekompatibilních baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetrů. Osoby s takovými přístroji:

 • musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku,
 • musí bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
 • Dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.
Pomohlo vám to?
 • Stručná příručka
 • Nasazení náhlavní soupravy
Informace o výrobku a bezpečnostní informace
 • Informace o výrobku a bezpečnostní informace
 • Pro vaši bezpečnost
 • Péče o zařízení
 • Autorská práva a další upozornění

Užitečné odkazy

All Accessories

Země a jazyky

Kontaktovat tým podpory

Chatujte s námi

Než zahájíte chat s naší zákaznickou podporou, uveďte své kontaktní informace.

Zahájit chat

Chatujte s námi

Než zahájíte chat s naší zákaznickou podporou, uveďte své kontaktní informace.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Napište nám e-mail

Povězte nám o svém problému a my se vám ozveme e-mailem.

Odeslat

Oprava nebo výměna

Vyzkoušeli jste všechny možnosti, jak problém vyřešit sami, a telefon přesto nefunguje? Pak nás nechte, abychom se o to postarali.

Začínáme

Oprava nebo výměna

Chápeme, že odeslání produktu k opravě pro vás může být nepříjemné. Abychom vás ujistili, že bude vše v pořádku, odpověděli jsme na několik běžných otázek.

Většinu informací najdete v našem centru nápovědy. Pokud potřebujete produkt opravit, uděláme vše pro to, abyste ho měli během několika dnů zpátky.

Odeslání produktu k opravě probíhá ve 4 snadných krocích:

Vyplňte online formulář

Vyplňte prosím potřebné informace o produktu a informace o vás.

Vyzvednutí kurýrem

Sjednejte si vhodný čas pro vyzvednutí zabaleného produktu nebo ho odneste do autorizovaného sběrného místa.

Oprava nebo výměna

Váš produkt na místě prohlédneme a opravíme nebo ho vyměníme (pokud není možné ho opravit).

Produkt odeslán

Obvykle je produkt odeslán zpět do jednoho dne po opravě nebo výměně.

Začínáme

Recyklace

Pošlete nám svůj starý telefon a my se postaráme o jeho bezpečnou likvidaci.

Začínáme

Recyklace

Svůj starý telefon nevyhazujte – udělejte něco pro planetu a recyklujte ho.

Pošlete nám svůj telefon, který už nepotřebujete, a my zajistíme jeho bezpečnou likvidaci. Nebude vás to stát ani korunu a postaráme se o to, aby původní materiály dostaly druhou šanci.

Aby vám byl celý proces jasný, sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky. Pokud potřebujete další informace o tom, jak váš telefon zrecyklujeme nebo jak ho k nám máte dopravit, můžete nás kontaktovat pomocí chatu nebo e-mailu.

2 snadné kroky:

Vyplňte online formulář

Vyplňte prosím potřebné informace o produktu a informace o vás.

Vyzvednutí kurýrem

Sjednejte si vhodný čas pro vyzvednutí zabaleného produktu nebo ho odneste do autorizovaného sběrného místa.

Začínáme