Θα λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας τα smartphone Nokia και HMD;

Skip to main content
Κέντρο υποστήριξης

Θέματα υποστήριξης

  • Σέρβις και επισκευές
  • Συσκευή

Θα λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας τα smartphone Nokia και HMD;

Εκτός από τις ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος, η συσκευή σας θα λαμβάνει επίσης τακτικά ενημερώσεις κώδικα ασφάλειας. Μεταβείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις ασφάλειας και συντήρησης.

Το βρήκατε χρήσιμο;