imei-checker

Skip to main content
Početna strana za podršku

Teme podrške

  • Servisiranje i popravke
  • Uređaj
Proverite da li je vaša garancija važeća
Informacije o pokriću garancije

Pronađite svoju garanciju

Da biste proverili da li je garancija važeća, unesite IMEI kod vašeg uređaja.
Gde mogu da pronađem IMEI kod?

Android telefoni Da biste pronašli IMEI kod na svom telefonu, idite na Podešavanja > O telefonu > Status > IMEI informacije. Ako vaš telefon ima dva IMEI koda, unesite IMEI1.

Klasični telefoni Da biste pronašli IMEI kod na svom telefonu, unesite *#06# pomoću tastature kada se otvori glavni ekran.