Nokia XR21 — instrukcja obsługi

Przejdź do treści głównej

Jesteśmy producentem telefonów Nokia. Jesteś we właściwym miejscu. 👍

Wszystkie urządzenia

Nokia XR21

Informacje o certyfikatach

Informacje FCC dotyczące ekspozycji na działanie fal radiowych

To urządzenie mobilne spełnia wymagania dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wymagania te zostały sformułowane przez FCC (Federal Communications Commission). Patrz poniżej.

Twój telefon jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Ten telefon jest przeznaczony do użytku w warunkach nieprzekraczających limitów ekspozycji na działanie fal radiowych zgodnie z postanowieniami sformułowanymi przez amerykański urząd FCC. Wytyczne są oparte normach opracowanych przez niezależną organizację na podstawie okresowych badań naukowych. Normy uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit SAR określony przez FCC wynosi 1,6 W/kg. Dla każdego modelu przeprowadzono testy w pozycjach i miejscach (np. przy uchu i w kieszeni) określonych przez FCC. Używane wraz z urządzeniami zaciski na pasek, futerały i inne tego typu akcesoria nie mogą zawierać metalowych elementów. Akcesoria, które są niezgodne z tymi wymaganiami, mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych (RF) na organizm człowieka i należy ich unikać. FCC uznała wszystkie poziomy SAR w tym modelu telefonu za zgodne z przepisami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych (RF) na organizm człowieka. Dodatkowe informacje o SAR (ang. Specific Absorption Rate) można znaleźć w witrynie FCC pod adresem [www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0] (https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0 "www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0"). Do przesyłania danych lub wiadomości jest potrzebne dobre połączenie z siecią. Wysłanie może opóźnić się do czasu uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia wysyłania należy przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała. Podczas normalnego użytkowania wartości SAR są zazwyczaj dużo niższe niż wartości podane powyżej. Jest tak dlatego, że w celu zapewnienia wydajności systemu i zminimalizowania zakłóceń sieci, moc operacyjna urządzenia mobilnego jest automatycznie zmniejszana w sytuacji, gdy podczas połączenia nie jest potrzebna pełna moc. Im mniejsza moc, tym niższa wartość SAR. Różne modele urządzeń mogą mieć różne wersje i więcej niż jedną wartość. Z czasem mogą zostać wprowadzone zmiany w podzespołach i wyglądzie, które mogą mieć wpływ na wartości SAR. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sar-tick.com. Pamiętaj, że urządzenia mobilne mogą emitować sygnały nawet wtedy, gdy nie nawiązujesz połączenia głosowego. To urządzenie mobilne zaprojektowano tak, aby spełniało wymagania FCC (Federal Communications Commission, USA). Współczynniki FCC dla Twojego urządzenia oraz więcej informacji na temat SAR można uzyskać na stronie [http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html] (https://http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html "http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html"). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na konieczność stosowania jakichkolwiek zabezpieczeń specjalnych podczas używania urządzeń mobilnych. Osobom, które chcą zmniejszyć swoją ekspozycję na oddziaływanie fal radiowych, zaleca ograniczenie korzystania z urządzenia i stosowanie zestawu głośnomówiącego, aby trzymać urządzenie z dala od głowy i ciała. Więcej informacji, a także wyjaśnienia i dyskusje na temat oddziaływania fal radiowych, można znaleźć w witrynie WHO pod adresem https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Oświadczenie dotyczące zgodności z wymaganiami FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy HMD Global może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Niemniej nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

 • Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
 • Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

To urządzenie mobilne spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych (pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych) nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych w międzynarodowych wytycznych opracowanych przez niezależną organizację naukową ICNIRP. Wytyczne te zostały opracowane z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych opierają się na wartościach SAR (ang. Specific Absorption Rate), czyli mocy oddziaływania fal radiowych (RF) na głowę i ciało, gdy urządzenie wysyła sygnały. Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR dla urządzeń mobilnych wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych pozycjach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum częstotliwości.

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane przy głowie lub w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, futerał, zaczep do paska lub inna forma uchwytu na urządzenie, za pomocą którego urządzenie nosi się przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych i powinny znajdować się w co najmniej takiej odległości od ciała, jaka została podana powyżej.

Do przesyłania danych lub wiadomości jest potrzebne dobre połączenie z siecią. Wysłanie może opóźnić się do czasu uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia wysyłania należy przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Podczas normalnego użytkowania wartości SAR są zazwyczaj dużo niższe niż wartości podane powyżej. Dzieje się tak dlatego, że w celu zapewnienia wydajności systemu i zminimalizowania zakłóceń sieci moc operacyjna urządzenia mobilnego jest automatycznie zmniejszana w sytuacji, gdy podczas połączenia nie jest potrzebna pełna moc. Im mniejsza moc, tym niższa wartość SAR.

Różne modele urządzeń mogą mieć różne wersje i więcej niż jedną wartość. Z czasem mogą zostać wprowadzone zmiany w podzespołach i wyglądzie, które mogą mieć wpływ na wartości SAR.

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.sar-tick.com. Pamiętaj, że urządzenia mobilne mogą emitować sygnały nawet wtedy, gdy nie nawiązujesz połączenia głosowego.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na konieczność stosowania jakichkolwiek zabezpieczeń specjalnych podczas używania urządzeń mobilnych. Osobom, które chcą zmniejszyć swoją ekspozycję na oddziaływanie fal radiowych, zaleca ograniczenie korzystania z urządzenia i stosowanie zestawu głośnomówiącego, aby trzymać urządzenie z dala od głowy i ciała. Więcej informacji, a także wyjaśnienia i dyskusje na temat oddziaływania fal radiowych, można znaleźć w witrynie WHO pod adresem www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Informacje o maksymalnych wartościach SAR dla urządzenia znajdują się tutaj: www.nokia.com/phones/sar.

Czy te informacje były pomocne?
 • Pamiętaj o aktualizowaniu telefonu
 • Klawisze i części
 • Wkładanie kart SIM
 • Ładowanie telefonu
 • Włączanie i konfigurowanie telefonu
 • Korzystanie z ekranu dotykowego
 • Korzystanie z karty eSIM
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa
 • Dla własnego bezpieczeństwa
 • Usługi sieciowe i koszty
 • Połączenia alarmowe
 • Dbaj o swoje urządzenie
 • Recykling
 • Przekreślony symbol pojemnika na śmieci
 • Informacje o bateriach i ładowarkach
 • Małe dzieci
 • Urządzenia medyczne
 • Wszczepione urządzenia medyczne
 • Słuch
 • Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
 • Pojazdy
 • Obszary zagrożone wybuchem
 • Informacje o certyfikatach
 • Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
 • Prawa autorskie i inne informacje

Przydatne łącza

PDFAktualizacje oprogramowaniaPełne dane techniczneProfil środowiskowy

Kraje i języki

Ponieważ oferujemy podręczniki użytkownika produktów w wielu językach i różnych regionach, może nastąpić przekierowanie na stronę internetową telefonów Nokia poza wybraną lokalizacją.

Kraje i języki

Wybierz język

Skontaktuj się z zespołem wsparcia

Porozmawiaj z nami na czacie

Masz pytania na temat naszych produktów lub gwarancji swojego urządzenia? Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem czatu. Możesz to zrobić w języku angielskim przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Rozpocznij czat

Porozmawiaj z nami na czacie

Przed rozpoczęciem czatu z obsługą klienta podaj nam swoje dane kontaktowe.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Podanie adresu e-mail oznacza przyjęcie zasad poufności.

Wyślij nam e-mail

Opisz problem, a my odpowiemy pocztą e-mail. Pomoc techniczna przez e-mail jest dostępna w języku angielskim.

Wyślij

Naprawa lub wymiana

Czy mimo wypróbowania opcji samodzielnej pomocy Twój telefon nadal nie działa? Pozwól, że się tym zajmiemy.

Rozpocznij

Naprawa lub wymiana

Wiemy, że z wysyłaniem produktu do naprawy mogą się wiązać pewne niedogodności. Dlatego z myślą o wsparciu klientów opracowaliśmy odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rozwiązania większości problemów można znaleźć w naszym centrum pomocy, ale jeśli Twój produkt będzie wymagał naprawy, zrobimy, co w naszej mocy, aby wrócił do Ciebie w ciągu kilku dni.

Wysyłanie produktu do naprawy obejmuje 4 łatwe kroki:

Wypełnij formularz online

Uzupełnij niezbędne dane dotyczące produktu oraz informacje na swój temat.

Odbiór przez kuriera

Określ preferowany termin odbioru zapakowanego produktu lub zostaw go w zatwierdzonym punkcie odbioru.

Naprawa lub wymiana

Sprawdzimy Twój produkt i naprawimy lub wymienimy go (jeśli naprawa nie będzie możliwa) na miejscu.

Wysyłka produktu

Zazwyczaj w ciągu jednego dnia od naprawy lub wymiany produkt jest wysyłany z powrotem do Ciebie.

Rozpocznij

Recykling

Wyślij nam niepotrzebne urządzenia do bezpiecznej utylizacji.

Rozpocznij

Recykling

Nie wyrzucaj starego telefonu – oddaj go do recyklingu i pomóż planecie.

Wyślij niepotrzebny telefon do nas i miej pewność, że zostanie poddany bezpiecznej utylizacji. Nic Cię to nie kosztuje, a my zadbamy o ponowne wykorzystanie surowców.

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, przygotowaliśmy odpowiedzi na kilka często zadawanych pytań. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat tego, jak będzie przebiegać recykling Twojego telefonu lub jak go do nas wysłać, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu na żywo lub poczty e-mail.

2 łatwe kroki:

Wypełnij formularz online

Uzupełnij niezbędne dane dotyczące produktu oraz informacje na swój temat.

Odbiór przez kuriera

Określ preferowany termin odbioru zapakowanego produktu lub zostaw go w zatwierdzonym punkcie odbioru.

Rozpocznij