Упутство за корисника телефона Nokia C32

Skip to main content
Svi uređaji

Nokia C32

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Da biste utvrdili da li telefon ima prenosivu ili internu bateriju, pročitajte štampano uputstvo.

Uređaji sa prenosivom baterijom Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za pozive i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, zamenite bateriju.

Uređaji sa internom baterijom Ne pokušavajte da izvadite bateriju jer možete da oštetite uređaj. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za razgovore i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

Za punjenje uređaja koristite kompatibilan punjač. Kod punjača su mogući različiti tipovi utikača. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti uređaja.

Informacije o bezbednosti baterije i punjača

Po završetku punjenja uređaja isključite punjač iz uređaja i strujne utičnice. Imajte na umu da punjenje ne sme da traje duže od 12 sati bez prekida. Potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uvek održavajte temperaturu baterije u opsegu između 15°C i 25°C radi optimalnog učinka. Može se desiti da uređaj sa toplom ili hladnom baterijom privremeno ne radi. Imajte u vidu da baterija može brzo da se isprazni po hladnom vremenu i da izgubi dovoljno energije pa se telefon isključuje u roku od nekoliko minuta. Kada ste napolju po hladnom vremenu, držite telefon na toplom.

Poštujte lokalne propise. Baterije po mogućstvu reciklirajte. Ne odlažite ih sa otpadom iz domaćinstva.

Nemojte izlagati bateriju ekstremno niskom vazdušnom pritisku i nemojte je ostavljati na ekstremno visokoj temperaturi, na primer, ne bacajte je u vatru, jer baterija može da eksplodira ili da ispusti zapaljivu tečnost ili gas.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, pokušavate da ubacite strane predmete u nju niti da je uranjate ili izlažete vodi i drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili svom ovlašćenom prodavcu pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punite uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Kada se punjač ne nalazi u prodajnom paketu, punite uređaj pomoću kabla za podatke (obuhvaćen) i USB adaptera (možda se prodaje zasebno). Uređaj možete da punite pomoću kablova treće strane i adaptera koji su usaglašeni sa USB 2.0 ili novijim, kao i sa propisima zemlje i međunarodnim i regionalnim standardima za bezbednost. Drugi adapteri možda ne ispunjavaju primenjive standarde za bezbednost i punjenje pomoću tih adaptera može da izazove rizik od gubitka uređaja ili lične povrede.

Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom:

 • Uvek isključite uređaj i isključite punjač pre nego što uklonite poklopce ili bateriju.
 • Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Usled toga može da se ošteti baterija ili neki drugi predmet.
Da li vam je ovo bilo korisno?
 • Redovno ažuriranje telefona
 • Tasteri i delovi
 • Ubacivanje SIM i memorijske kartice
 • Punjenje telefona
 • Uključivanje i podešavanje telefona
 • Korišćenje dodirnog ekrana
Informacije o proizvodu i bezbednosti
 • Za vašu bezbednost
 • Mrežne usluge i cene
 • Hitni pozivi
 • Održavanje uređaja
 • Recikliranje
 • Simbol precrtane kante za otpatke
 • Informacije o bateriji i punjaču
 • Mala deca
 • Medicinski uređaji
 • Ugrađeni medicinski uređaji
 • Sluh
 • Zaštitite uređaj od štetnog sadržaja
 • Motorna vozila
 • Potencijalno eksplozivne sredine
 • Informacije o sertifikatima
 • O upravljanju digitalnim pravima
 • Autorska prava i druga obaveštenja

Korisni linkovi

PDFSoftverska ažuriranja

Zemlje i jezici

Pošto nudimo korisničke vodiče za proizvode na mnogim jezicima u različitim regionima, možda ćete biti preusmereni na veb-stranicu Nokia telefona izvan vaše odabrane lokacije.

Zemlje i jezici

Izaberite jezik

Obratite se timu za podršku

Ćaskajte sa nama

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Započni ćaskanje

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Polja označena zvezdicom su obavezna.

Vaši lični podaci će biti obrađeni u skladu sa HMD Global politikom privatnosti.

Pošaljite nam e-poruku

Recite nam šta je problem i mi ćemo vam se javiti putem e-pošte.

Kontaktirajte nas