Οδηγίες χρήσης Nokia 8

Skip to main content

Αποτελούμε τους κατασκευαστές των τηλεφώνων Nokia. Βρίσκεστε στο σωστό μέρος. 👍

Όλες οι συσκευές

Nokia 8

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Πληροφορίες για την μπαταρία και τον φορτιστή

Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αφαιρούμενη ή μη αφαιρούμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες.

Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Συσκευές με μη μπαταρία που δεν αφαιρείται Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με έναν συμβατό φορτιστή. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Πληροφορίες ασφαλείας μπαταρίας και φορτιστή

Εφόσον ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής σας, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και την πρίζα. Σημειώστε ότι η συνεχής φόρτιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F), για βέλτιστη απόδοση. Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Σημειώστε ότι η μπαταρία σας ενδέχεται να εξαντλείται γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες και να χάνει αρκετή ενέργεια ώστε να απενεργοποιεί το τηλέφωνο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, θα πρέπει να διατηρείται το τηλέφωνό σας ζεστό.

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα και μην την αφήνετε σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Για παράδειγμα μην την πετάτε στη φωτιά, επειδή μπορεί να εκραγεί ή να διαφύγει εύφλεκτο υγρό ή αέριο από αυτή.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή ασύμβατων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στην αντιπροσωπία του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Όταν ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης, φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων (περιλαμβάνεται) και έναν μετασχηματιστή USB (ενδέχεται να πωλείται ξεχωριστά). Μπορείτε να φορτίζετε τη συσκευή σας με καλώδια τρίτων και μετασχηματιστές που συμμορφώνονται με την USB 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση και με τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χώρα, καθώς επίσης και με τα διεθνή και τοπικά πρότυπα ασφάλειας. Άλλοι μετασχηματιστές ενδέχεται να μην πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας, ενώ η φόρτιση μέσω τέτοιου είδους μετασχηματιστών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια περιουσία ή τραυματισμό.

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το καλώδιο.

Επιπλέον, εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε τον φορτιστή, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.
  • Εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.
Το βρήκατε χρήσιμο;
Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

PDFΕνημερώσεις λογισμικού

Χώρες και γλώσσες

Καθώς προσφέρουμε οδηγούς χρήσης προϊόντων σε πολλές γλώσσες και σε διαφορετικές περιοχές, ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα τηλεφώνων Nokia εκτός της επιλεγμένης τοποθεσίας σας.

Χώρες και γλώσσες

Επιλογή γλώσσας

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης

Συνομιλήστε μαζί μας

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Έναρξη συνομιλίας

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της HMD Global.

Στείλτε μας email

Πείτε μας το πρόβλημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επισκευή ή αντικατάσταση

Δοκιμάσατε τις επιλογές αυτο-βοήθειας και το τηλέφωνο εξακολουθεί να μην λειτουργεί; Αφήστε να επιλύσουμε εμείς το πρόβλημα.

Ας ξεκινήσουμε

Επισκευή ή αντικατάσταση

Ξέρουμε ότι η αποστολή του προϊόντος σας για επισκευή μπορεί να σας προκαλεί αναστάτωση. Έτσι, για να σας καθησυχάσουμε, έχουμε απαντήσει σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις.

Ενώ μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες λύσεις στο κέντρο βοήθειάς μας, εάν χρειαστεί να επισκευάσετε το προϊόν σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας το επιστρέψουμε μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αποστολή του προϊόντος σας για επισκευή πραγματοποιείται σε 4 εύκολα βήματα:

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα

Συμπληρώστε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν σας, μαζί με τα στοιχεία σας.

Παραλαβή από courier

Κανονίστε πότε προτιμάτε να γίνει η παραλαβή του προσυσκευασμένου προϊόντος σας ή παραδώστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο παραλαβής.

Επισκευή ή αντικατάσταση

Θα αξιολογήσουμε το προϊόν σας και θα το επισκευάσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε (εάν δεν είναι επισκευάσιμο) επιτόπου.

Το προϊόν στάλθηκε

Συνήθως, εντός μιας ημέρας από την επισκευή ή την αντικατάσταση, το προϊόν αποστέλλεται πίσω σε εσάς.

Ας ξεκινήσουμε

Ανακύκλωση

Στείλτε μας τις συσκευές που δεν θέλετε πια για να τις απορρίψουμε με ασφάλεια.

Ας ξεκινήσουμε

Ανακύκλωση

Μην πετάξετε απλά το παλιό τηλέφωνό σας – ανακυκλώστε το και κάντε μία καλή πράξη για τον πλανήτη.

Στείλτε μας το τηλέφωνο που δεν θέλετε πια και να είστε σίγουροι ότι θα απορριφθεί με ασφάλεια. Δεν θα υπάρξει καμία χρέωση για σας, ενώ θα διασφαλίσουμε την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.

Για περαιτέρω διαβεβαιώσεις, έχουμε συγκεντρώσει τις απαντήσεις σε κάποιες Συνήθεις ερωτήσεις. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ανακυκλώσουμε το τηλέφωνό σας ή πώς μπορείτε να μας το στείλετε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ζωντανής συνομιλίας ή μέσω email.

2 εύκολα βήματα:

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα

Συμπληρώστε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν σας, μαζί με τα στοιχεία σας.

Παραλαβή από courier

Κανονίστε πότε προτιμάτε να γίνει η παραλαβή του προσυσκευασμένου προϊόντος σας ή παραδώστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο παραλαβής.

Ας ξεκινήσουμε