Οδηγίες χρήσης Nokia 8

Skip to main content

Αποτελούμε τους κατασκευαστές των τηλεφώνων Nokia. Βρίσκεστε στο σωστό μέρος. 👍

Όλες οι συσκευές

Nokia 8

Πνευματικά δικαιώματα και νομικές δηλώσεις

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η HMD Global Oy (Ltd.) δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Ανακοίνωση της FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από την HMD Global ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Τμήμα 15. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

  • Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας τοποθέτησης της κεραίας λήψης.
  • Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
  • Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
  • Επικοινωνία με την αντιπροσωπία ή έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η ονομασία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Η ονομασία OZO είναι εμπορικό σήμα της Nokia Technologies Oy.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/privacy, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.

Οι ονομασίες Qualcomm και Snapdragon είναι εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated, κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Android, Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία ZEISS, το λογότυπο ZEISS, η ονομασία Tessar και το σύμβολο T* είναι σήματα κατατεθέντα της Carl Zeiss AG τα οποία χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Carl Zeiss Vision GmbH.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντιστοίχων κατόχων τους.

Το βρήκατε χρήσιμο;
Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

PDFΕνημερώσεις λογισμικού

Χώρες και γλώσσες

Καθώς προσφέρουμε οδηγούς χρήσης προϊόντων σε πολλές γλώσσες και σε διαφορετικές περιοχές, ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα τηλεφώνων Nokia εκτός της επιλεγμένης τοποθεσίας σας.

Χώρες και γλώσσες

Επιλογή γλώσσας

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης

Συνομιλήστε μαζί μας

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Έναρξη συνομιλίας

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Στείλτε μας email

Πείτε μας το πρόβλημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επισκευή ή αντικατάσταση

Δοκιμάσατε τις επιλογές αυτο-βοήθειας και το τηλέφωνο εξακολουθεί να μην λειτουργεί; Αφήστε να επιλύσουμε εμείς το πρόβλημα.

Ας ξεκινήσουμε

Επισκευή ή αντικατάσταση

Ξέρουμε ότι η αποστολή του προϊόντος σας για επισκευή μπορεί να σας προκαλεί αναστάτωση. Έτσι, για να σας καθησυχάσουμε, έχουμε απαντήσει σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις.

Ενώ μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες λύσεις στο κέντρο βοήθειάς μας, εάν χρειαστεί να επισκευάσετε το προϊόν σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας το επιστρέψουμε μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αποστολή του προϊόντος σας για επισκευή πραγματοποιείται σε 4 εύκολα βήματα:

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα

Συμπληρώστε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν σας, μαζί με τα στοιχεία σας.

Παραλαβή από courier

Κανονίστε πότε προτιμάτε να γίνει η παραλαβή του προσυσκευασμένου προϊόντος σας ή παραδώστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο παραλαβής.

Επισκευή ή αντικατάσταση

Θα αξιολογήσουμε το προϊόν σας και θα το επισκευάσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε (εάν δεν είναι επισκευάσιμο) επιτόπου.

Το προϊόν στάλθηκε

Συνήθως, εντός μιας ημέρας από την επισκευή ή την αντικατάσταση, το προϊόν αποστέλλεται πίσω σε εσάς.

Ας ξεκινήσουμε

Ανακύκλωση

Στείλτε μας τις συσκευές που δεν θέλετε πια για να τις απορρίψουμε με ασφάλεια.

Ας ξεκινήσουμε

Ανακύκλωση

Μην πετάξετε απλά το παλιό τηλέφωνό σας – ανακυκλώστε το και κάντε μία καλή πράξη για τον πλανήτη.

Στείλτε μας το τηλέφωνο που δεν θέλετε πια και να είστε σίγουροι ότι θα απορριφθεί με ασφάλεια. Δεν θα υπάρξει καμία χρέωση για σας, ενώ θα διασφαλίσουμε την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.

Για περαιτέρω διαβεβαιώσεις, έχουμε συγκεντρώσει τις απαντήσεις σε κάποιες Συνήθεις ερωτήσεις. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ανακυκλώσουμε το τηλέφωνό σας ή πώς μπορείτε να μας το στείλετε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ζωντανής συνομιλίας ή μέσω email.

2 εύκολα βήματα:

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα

Συμπληρώστε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν σας, μαζί με τα στοιχεία σας.

Παραλαβή από courier

Κανονίστε πότε προτιμάτε να γίνει η παραλαβή του προσυσκευασμένου προϊόντος σας ή παραδώστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο παραλαβής.

Ας ξεκινήσουμε