Πώς μπορώ να μάθω το μοντέλο του τηλεφώνου μου;

Skip to main content
Κέντρο υποστήριξης

Θέματα υποστήριξης

  • Σέρβις και επισκευές
  • Συσκευή
Ελέγξτε εάν ισχύει η εγγύησή σας
Επισκευή QuickFix

Πώς μπορώ να μάθω το μοντέλο του τηλεφώνου μου;

Η συσκευασία στην οποία παραλάβατε τη συσκευή σας θα πρέπει να αναγράφει εμφανώς το όνομα της συσκευής. Εάν δεν έχετε την αρχική συσκευασία, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού της συσκευής Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Σχετικά με το τηλέφωνο.
Το βρήκατε χρήσιμο;