Θα επηρεαστεί η εγγύηση της συσκευής μου εάν την επισκευάσω εγώ;

Skip to main content
Κέντρο υποστήριξης

Θέματα υποστήριξης

  • Σέρβις και επισκευές
  • Συσκευή
Ελέγξτε εάν ισχύει η εγγύησή σας
Επισκευή QuickFix

Θα επηρεαστεί η εγγύηση της συσκευής μου εάν την επισκευάσω εγώ;

Εάν πραγματοποιήσετε επισκευή σε μια συσκευή Nokia χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εξαρτήματα, εργαλεία και οδηγούς του iFixit, η επισκευή θα θεωρείται εξουσιοδοτημένη και δεν θα επηρεάσει την Περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ή εργαλείων ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση της συσκευής.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του iFixit για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα σετ επισκευής: www.ifixit.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των τηλεφώνων Nokia και του iFixit, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hmd.com/self-repair.

Το βρήκατε χρήσιμο;