Nokia 6 brukerveiledning

Skip to main content
Alle enheter

Nokia 6

Batteri- og laderinformasjon

Batteri- og laderinformasjon

Du ser om telefonen har et uttakbart batteri i den trykte bruksanvisningen.

Enheter med avtakbart batteri Bare bruk enheten din med et originalt batteri som kan lades flere ganger. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil slites ut til slutt. Når samtaletiden og standby-tiden er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter med ikke-avtakbart batteri Ikke prøv å fjerne batteriet, da det kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil slites ut til slutt. Når samtaletiden og standby-tiden er merkbart kortere enn normalt, bør du ta med enheten til nærmeste autoriserte serviceanlegg for å erstatte batteriet.

Lad enheten din med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetens kapasitet.

Sikkerhetsinformasjon og batteri og lader

Når enheten er ferdig ladet, kan du plugge laderen fra enheten og det elektriske uttaket. Merk at langtidslading ikke bør overgå 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan lades ut raskere i kalde temperaturer og tape nok strøm til å slå av telefonen på minutter. Når du er utendørs i kalde temperaturer, bør du holde telefonen varm.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke utsett batteriet for ekstremt lavt lufttrykk eller la det stå i ekstremt høy temperatur, for eksempel utsatt for ild, som kan forårsake at batteriet eksploderer eller at det lekker brannfarlig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Ikke bruk en lader eller et batteri som er skadet. Laderen må bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når laderen ikke er inkludert i salgspakken, kan du lade enheten med datakabelen (inkludert) og en USB-strømadapter (selges kanskje separat). Du kan lade enheten din med tredjeparts kabler og strømadaptere som er kompatible med USB 2.0 eller senere, og samsvarer med landets reguleringer, og internasjonale og regionale sikkerhetsregler. Andre adaptere møter kanskje ikke gjeldende sikkerhetsregler, og du kan utsette eiendom eller risikere personlig skade ved å lade med slike adaptere.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende hvis enheten din har et avtakbart batteri:

 • Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner deksler eller batteriet.
 • Utilsiktet kortslutning kan forekomme når en metallgjenstand berører metallstripene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.
Var dette til hjelp?
 • Knapper og deler
 • Sett inn eller ta ut SIM-kort og minnekort
 • Lad telefonen
 • Slå på og sett opp telefonen din
 • Doble SIM-innstillinger
 • Lås eller lås opp telefonen din
 • Bruk berøringsskjermen
Produkt- og sikkerhetsinformasjon
 • For din egen sikkerhet
 • Nettverkstjenester og kostnader
 • Nødsamtaler
 • Ta vare på enheten
 • Gjenvinn
 • Symbol med en utkrysset avfallsdunk
 • Batteri- og laderinformasjon
 • Mindre barn
 • Medisinsk utstyr
 • Implantert medisinsk utstyr
 • Hørsel
 • Beskytt enheten din mot skadelig innhold
 • Kjøretøy
 • Potensielt eksplosive omgivelser
 • Opplysninger om sertifikat (SAR)
 • Om Digital Rights Management
 • Opphavsrett og merknader

Nyttige lenker

PDFProgramvareoppdateringer

Land og språk

Vi tilbyr brukerveiledninger for produkter på mange språk og i mange ulike områder. Derfor kan det hende du omdirigeres til en nettside for Nokia-telefoner som er utenfor området du valgte.

Land og språk

Velg språk

Kontakt støtteteamet

Chat med oss

Vår engelska chat er tilgjengelig 24/7. Du kan fortsatt kontakte vår engelske chat-support – bare fyll ut kontaktinformasjonen først!

Start chat

Chat med oss

Før du starter en chat med kundeservice, ber vi deg oppgi kontaktinformasjonen din.

Felt merket med en stjerne er obligatoriske.

Personopplysningene dine blir behandlet i henhold til HMD Global sine retningslinjer for personvern.

Send oss en e-post

Fortell oss problemet ditt og vi vil kontakte deg via e-post. Kundestøtte på epost er tilegnelig på engelsk.

Send

Reparasjon eller erstatning

Har du prøvd løsningene du kan gjøre selv, men telefonen fungerer fortsatt ikke? Da fikser vi det.

Kom i gang

Reparasjon eller erstatning

Vi vet at det kan være ubeleilig å måtte sende inn en vare til reparasjon. Derfor har vi svart på noen vanlige spørsmål for å gi deg ekstra trygghet.

Du finner løsninger på det meste i vårt hjelpesenter, men i fall du er nødt til å sende inn varen til reparasjon, gjør vi vårt ytterste for å sende den tilbake i løpet av noen dager.

Innsending av en vare til reparasjon skjer i fire enkle trinn:

Fyll ut nettskjema

Fyll ut nødvendig informasjon om varen og om deg selv.

Henting med bud

Avtal et foretrukket tidspunkt for henting av ferdigpakket vare, eller bruk et godkjent leveringspunkt.

Reparasjon eller erstatning

Vi gjør en vurdering av varen og reparerer eller erstatter den (hvis den ikke kan repareres) umiddelbart.

Vare sendt

Vanligvis vil varen sendes tilbake til deg innen én dag etter at reparasjon eller erstatning er fullført.

Kom i gang

Resirkuler

Send oss telefonen du ikke vil ha lenger, så sørger vi for trygg avfallshåndtering.

Kom i gang

Resirkuler

Ikke bare kast den gamle telefonen din – tenk miljøvern og resirkuler den.

Send telefonen du ikke vil ha lenger til oss, så kan du ha god samvittighet i visshet om at avfallshåndteringen er i trygge hender. Det koster deg ingenting, og vi sørger for at materialene blir gjenbrukt.

For ekstra ro i sinnet har vi svart på noen ofte stilte spørsmål. Hvis du trenger mer informasjon om hvordan vi resirkulerer telefonen din, eller hvordan du kan sende den til oss, kan du ta kontakt med oss på live-chat eller e-post.

To enkle trinn:

Fyll ut nettskjema

Fyll ut nødvendig informasjon om varen og om deg selv.

Henting med bud

Avtal et foretrukket tidspunkt for henting av ferdigpakket vare, eller bruk et godkjent leveringspunkt.

Kom i gang