Nokia 6 brukerveiledning

Skip to main content
Alle enheter

Nokia 6

Opplysninger om sertifikat (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller kravene i retningslinjene for eksponering for radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid og noen endringer kan påvirke SAR-verdier.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer samt diskusjoner om RF-eksponering på WHOs nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for maksimal SAR-verdi for enheten.

Var dette til hjelp?
 • Knapper og deler
 • Sett inn eller ta ut SIM-kort og minnekort
 • Lad telefonen
 • Slå på og sett opp telefonen din
 • Doble SIM-innstillinger
 • Lås eller lås opp telefonen din
 • Bruk berøringsskjermen
Produkt- og sikkerhetsinformasjon
 • For din egen sikkerhet
 • Nettverkstjenester og kostnader
 • Nødsamtaler
 • Ta vare på enheten
 • Gjenvinn
 • Symbol med en utkrysset avfallsdunk
 • Batteri- og laderinformasjon
 • Mindre barn
 • Medisinsk utstyr
 • Implantert medisinsk utstyr
 • Hørsel
 • Beskytt enheten din mot skadelig innhold
 • Kjøretøy
 • Potensielt eksplosive omgivelser
 • Opplysninger om sertifikat (SAR)
 • Om Digital Rights Management
 • Opphavsrett og merknader

Nyttige lenker

PDFProgramvareoppdateringer

Land og språk

Vi tilbyr brukerveiledninger for produkter på mange språk og i mange ulike områder. Derfor kan det hende du omdirigeres til en nettside for Nokia-telefoner som er utenfor området du valgte.

Land og språk

Velg språk

Kontakt støtteteamet

Chat med oss

Vår engelska chat er tilgjengelig 24/7. Du kan fortsatt kontakte vår engelske chat-support – bare fyll ut kontaktinformasjonen først!

Start chat

Chat med oss

Før du starter en chat med kundeservice, ber vi deg oppgi kontaktinformasjonen din.

Felt merket med en stjerne er obligatoriske.

Personopplysningene dine blir behandlet i henhold til HMD Global sine retningslinjer for personvern.

Send oss en e-post

Fortell oss problemet ditt og vi vil kontakte deg via e-post. Kundestøtte på epost er tilegnelig på engelsk.

Send

Reparasjon eller erstatning

Har du prøvd løsningene du kan gjøre selv, men telefonen fungerer fortsatt ikke? Da fikser vi det.

Kom i gang

Reparasjon eller erstatning

Vi vet at det kan være ubeleilig å måtte sende inn en vare til reparasjon. Derfor har vi svart på noen vanlige spørsmål for å gi deg ekstra trygghet.

Du finner løsninger på det meste i vårt hjelpesenter, men i fall du er nødt til å sende inn varen til reparasjon, gjør vi vårt ytterste for å sende den tilbake i løpet av noen dager.

Innsending av en vare til reparasjon skjer i fire enkle trinn:

Fyll ut nettskjema

Fyll ut nødvendig informasjon om varen og om deg selv.

Henting med bud

Avtal et foretrukket tidspunkt for henting av ferdigpakket vare, eller bruk et godkjent leveringspunkt.

Reparasjon eller erstatning

Vi gjør en vurdering av varen og reparerer eller erstatter den (hvis den ikke kan repareres) umiddelbart.

Vare sendt

Vanligvis vil varen sendes tilbake til deg innen én dag etter at reparasjon eller erstatning er fullført.

Kom i gang

Resirkuler

Send oss telefonen du ikke vil ha lenger, så sørger vi for trygg avfallshåndtering.

Kom i gang

Resirkuler

Ikke bare kast den gamle telefonen din – tenk miljøvern og resirkuler den.

Send telefonen du ikke vil ha lenger til oss, så kan du ha god samvittighet i visshet om at avfallshåndteringen er i trygge hender. Det koster deg ingenting, og vi sørger for at materialene blir gjenbrukt.

For ekstra ro i sinnet har vi svart på noen ofte stilte spørsmål. Hvis du trenger mer informasjon om hvordan vi resirkulerer telefonen din, eller hvordan du kan sende den til oss, kan du ta kontakt med oss på live-chat eller e-post.

To enkle trinn:

Fyll ut nettskjema

Fyll ut nødvendig informasjon om varen og om deg selv.

Henting med bud

Avtal et foretrukket tidspunkt for henting av ferdigpakket vare, eller bruk et godkjent leveringspunkt.

Kom i gang