Jak połączyć urządzenie Bluetooth z telefonem Nokia 8110? Jak działa udostępnianie plików za pośrednictwem Bluetooth?

Przejdź do treści głównej
Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

  • Serwis i naprawa
  • Urządzenie
  • Zakupy online
  • Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?
GPS, Bluetooth i inne połączenia
  • Jak włączyć lokalizację GPS na telefonie Nokia 8110?
  • Jak korzystać z funkcji NFC?
  • Jak połączyć urządzenie Bluetooth z telefonem Nokia 8110? Jak działa udostępnianie plików za pośrednictwem Bluetooth?
  • Jak przesyłać zawartość ekranu telefonu na inny ekran?
  • Jak połączyć telefon z komputerem?

Jak połączyć urządzenie Bluetooth z telefonem Nokia 8110? Jak działa udostępnianie plików za pośrednictwem Bluetooth?

Aby nawiązać połączenie Bluetooth, wybierz kolejno Ustawienia > Sieć i łączność > Bluetooth > Wł. > Urządzenia w pobliżu i wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie i sparować telefon. Upewnij się, że używasz tego samego hasła.

Aby przesłać pliki za pośrednictwem połączenia Bluetooth, wybierz Zarządzanie plikami i naciśnij plik do wysłania. Wybierz kolejno Udostępnij > Bluetooth i wybierz sparowane urządzenie. Na sparowanym urządzeniu pojawi się okno podręczne, w którym będzie można potwierdzić przesłanie pliku.

Czy te informacje były pomocne?