Dlaczego funkcja przycisku zasilania uległa zmianie?

Przejdź do treści głównej
Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

  • Serwis i naprawa
  • Urządzenie
  • Zakupy online
  • Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?
Oprogramowanie i aktualizacje

Dlaczego funkcja przycisku zasilania uległa zmianie?

W systemie Android 11 naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania powoduje otwarcie menu, za pomocą którego można wyłączyć lub ponownie uruchomić telefon.

W systemie Android 12 firma Google nieznacznie zmieniła domyślne działanie przycisku zasilania. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza zasilania aktywuje usługę Google Assistant. Aby wyświetlić menu umożliwiające wyłączenie lub ponowne uruchomienie telefonu, należy jednocześnie nacisnąć klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności.

Jeśli chcesz przywrócić działanie przycisku zasilania znane z systemu Android 11, przejdź do menu Ustawienia > System > Gesty > Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i wyłącz tę funkcję.

Czy te informacje były pomocne?