I want to conserve battery life. How can I activate the Power Saver mode?

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

  • Servisiranje i popravak
  • Uređaj
  • Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia ili HMD telefon?
Baterija i punjenje

I want to conserve battery life. How can I activate the Power Saver mode?

On your phone, open Settings, then choose and activate Battery Power Saving.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?