Prilagodite traku zadataka

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

  • Servisiranje i popravak
  • Uređaj
  • Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?
Melodije zvona i postavke personalizacije
  • Kako se mogu postaviti personalizirane melodije zvona na uređaju Nokia 8110?
  • Kako se može postaviti melodija zvona na uređaju Nokia 8110?
  • Kako mogu postaviti melodiju zvona za određeni kontakt?
  • Kako mogu postaviti različite melodije zvona za karticu SIM1 i SIM2?
  • Kako dodajem ili uklanjam mini aplikacije s početnog zaslona mojeg pametnog telefona?
  • Kako mogu namjestiti prikazanu veličinu fonta na mojem telefonu?
  • Prilagodite traku zadataka

Prilagodite traku zadataka

Kliznite prema dolje s gornjeg dijela zaslona kako biste otvorili traku zadataka. Povucite je ponovno prema dolje i dodirnite ikonu olovke. Sada možete ispustiti i povući ikone značajki koje želite da budu dostupne na traci zadataka.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?