Kako mogu prenositi fajlove između računara i telefona?

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

  • Servisiranje i popravak
  • Uređaj
  • Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?
Datoteke i pohrana

Kako mogu prenositi fajlove između računara i telefona?

Dok je telefon uključen, povežite ga s računarom uz pomoć USB kabla. Na računaru idite na Moj računar ili Ovaj računar pa otvorite uređaj kako biste počeli prenositi fajlove.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?