Kako postavljam zadanu karticu SIM?

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

  • Servisiranje i popravak
  • Uređaj
  • Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?
Kartice SIM, kontakti i pozivanje
  • Kako mogu uvesti kontakte iz elektroničke pošte ili kartice SIM na uređaj?
  • Kako spremam nove kontakte na karticu SIM, telefon ili račun za Google?
  • Kako postavljam zadanu karticu SIM?
  • Kako se mogu upućivati i primati pozivi na telefonu Nokia?
  • Kako se može postaviti proslijeđivanje poziva na uređaju Nokia 8110?

Kako postavljam zadanu karticu SIM?

Kada je riječ o informacijama o kartici SIM i postavkama, idite u Postavke > Mreža i internet > Kartice SIM.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?