Kako mogu projicirati zaslon mojeg telefona na drugi zaslon?

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

  • Servisiranje i popravak
  • Uređaj
  • Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?
GPS, Bluetooth i ostali oblici povezivosti
  • Kako se omogućuje lokacija GPS na uređaju Nokia 8110?
  • Kako upotrebljavam značajku NFC?
  • Kako se povezuju uređaji Bluetooth s uređajem Nokia 8110? Kako se obavlja dijeljenje datoteke značajkom Bluetooth?
  • Kako mogu projicirati zaslon mojeg telefona na drugi zaslon?
  • Kako mogu povezati telefon s računalom?

Kako mogu projicirati zaslon mojeg telefona na drugi zaslon?

Idite u Postavke > Povezani uređaji > Projiciranje.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?