Zašto se promijenila funkcija gumba za uključivanje/isključivanje?

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

  • Servisiranje i popravak
  • Uređaj
  • Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?
Softver i ažuriranja

Zašto se promijenila funkcija gumba za uključivanje/isključivanje?

U sustavu Android 11 pritiskom i držanjem gumba za uključivanje/isključivanje otvara se izbornik u kojem možete isključiti ili ponovno pokrenuti telefon.

U sustavu Android 12 Google je malo izmijenio zadanu postavku gumba za uključivanje/isključivanje. Pritiskom i držanjem gumba za uključivanje/isključivanje aktivira se usluga Google Assistant. Za izbornik isključivanja i ponovnog pokretanja istovremeno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb za povećanje glasnoće.

Ako želite vratiti ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje na ono iz sustava Android 11, otvorite Postavke > Sustav > Geste > Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i isključite ga.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?