Πώς κάνω επαναφορά μέσω υλικού του smartphone ώστε να γίνει πλήρης επαναφορά του στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις;

Skip to main content
Κέντρο υποστήριξης

Θέματα υποστήριξης

  • Σέρβις και επισκευές
  • Συσκευή
  • Πώς μπορώ να καθαρίσω και να απολυμάνω με ασφάλεια το κινητό μου τηλέφωνο Nokia;
Ζητήματα, υποστήριξη και πληροφορίες συσκευής

Πώς κάνω επαναφορά μέσω υλικού του smartphone ώστε να γίνει πλήρης επαναφορά του στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις;

Προσοχή: η επαναφορά μέσω υλικού θα διαγράψει οριστικά όλα τα στοιχεία δεδομένων, ρυθμίσεων και περιεχομένου που υπάρχουν στο smartphone σας, επαναφέροντάς το στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της συσκευής σας πριν από μια επαναφορά μέσω υλικού. Μεταβείτε εδώ για να μάθετε πληροφορίες για τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του smartphone σας εξ αποστάσεως.

Για να κάνετε επαναφορά του smartphone και να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενά του, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι συνδεδεμένο σε μια πηγή ρεύματος. Επίσης, όταν πραγματοποιείτε επαναφορά μέσω υλικού, συνιστάται η μπαταρία να είναι φορτισμένη τουλάχιστον στο 50%.

Πιέστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας ταυτόχρονα για περίπου 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εμφανιστεί το ριζικό μενού. Στη συνέχεια, από το ριζικό μενού επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να κάνετε και σε αυτή την περίπτωση είναι "Διαγραφή δεδομένων/επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων".

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε επαναφορά μέσω υλικού επιλέγοντας διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δημ. αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά > Επαναφορά εργοστασ. δεδομένων > Επαναφορά τηλεφώνου > Διαγραφή όλων.

Το βρήκατε χρήσιμο;