Η ενημέρωση του συστήματος μέσω OTA φαίνεται να αποτυγχάνει. Τι πρέπει να κάνω;

Skip to main content
Κέντρο υποστήριξης

Θέματα υποστήριξης

  • Σέρβις και επισκευές
  • Συσκευή
  • Πώς μπορώ να καθαρίσω και να απολυμάνω με ασφάλεια το κινητό τηλέφωνο Nokia ή HMD που διαθέτω;
Λογισμικό και ενημερώσεις

Η ενημέρωση του συστήματος μέσω OTA φαίνεται να αποτυγχάνει. Τι πρέπει να κάνω;

Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης OTA εξαρτάται από το μέγεθος της ενημέρωσης. Είναι καλύτερα να εκτελέσετε την ενημέρωση όταν θα έχετε καλή ισχύ σήματος.

  1. Εκτελέστε την ενημέρωση
  2. Θα γίνει επανεκκίνηση του τηλεφώνου και στην οθόνη θα εμφανιστεί μόνο ένα παράθυρο για κάποιο χρονικό διάστημα

Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή στην οθόνη για αρκετά λεπτά:

  1. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αύξησης της έντασης ήχου και ενεργοποίησης. Κρατήστε τα πατημένα για 10 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση του τηλεφώνου
  2. Όταν γίνει επανεκκίνηση του τηλεφώνου, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημέρωση λογισμικού και δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Το βρήκατε χρήσιμο;