คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

Skip to main content
อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้หรือแบบถอดเปลี่ยนไม่ได้ ให้ดูคู่มือฉบับพิมพ์

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ใช้อุปกรณ์ของคุณกับแบตเตอรี่ของแท้ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้เท่านั้น แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดออกไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้ ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ เวลาชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามความจุของอุปกรณ์แต่ละรุ่น

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

เมื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณเสร็จเรียบร้อย ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์และเต้าเสียบ โปรดทราบว่าไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ต่อเนื่องเกิน 12 ชั่วโมง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว โปรดทราบว่าแบตเตอรี่อาจหมดลงอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิที่เย็น และสูญเสียพลังงานจนปิดเครื่องภายในไม่กี่นาที ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่อบอุ่น เมื่อคุณอยู่ในที่กลางแจ้งที่มีอุณภูมิเย็น

ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำไปรีไซเคิลหากทำได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

อย่าให้แบตเตอรี่อยู่ในความดันอากาศที่ต่ำมากหรือปล่อยทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก เช่น ทิ้งในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือมีของเหลวหรือก๊าซไวไฟรั่ว

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัด ทุบ ดัดงอ เจาะ หรือสร้างความเสียหายอื่นใดให้กับแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่ออุปกรณ์ชาร์จไม่รวมอยู่ในชุดที่จำหน่าย ให้ชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล (ที่รวมอยู่ด้วย) และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (อาจแยกจำหน่าย) คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยสายเคเบิลและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทอื่นที่สอดคล้องกับ USB 2.0 หรือใหม่กว่า และที่เป็นไปตามข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศและภูมิภาค อะแดปเตอร์อื่นๆ อาจไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ และการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

นอกจากนี้ หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ปิดอุปกรณ์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จก่อนถอดฝาครอบหรือแบตเตอรี่
  • การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุอื่นๆ เกิดความเสียหายได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
  • อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ
  • ปุ่มและชิ้นส่วน
  • ใส่หรือถอดซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
  • ชาร์จโทรศัพท์
  • เปิดและตั้งค่าโทรศัพท์
  • การตั้งค่าซิมคู่
  • ล็อกหรือปลดล็อกโทรศัพท์
  • ใช้จอสัมผัส
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

PDFการอัปเดตซอฟต์แวร์

ประเทศและภาษา

เนื่องจากเรานำเสนอคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลายภาษาในภูมิภาคต่างๆ ระบบจึงอาจเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้าเว็บโทรศัพท์ Nokia นอกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

ประเทศและภาษา

เลือกภาษา

ติดต่อทีมสนับสนุน

แชทกับเรา

ก่อนเริ่มต้นการแชทกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา กรุณาให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา

เริ่มแชท

แชทกับเรา

ก่อนเริ่มต้นการแชทกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา กรุณาให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา

ต้องกรอกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ HMD Global

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

ส่ง

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ