Jak na zařízení Nokia instalovat a používat kartu MicroSD?

Skip to main content
Domovská stránka podpory

Témata podpory

  • Servis a opravy
  • Zařízení
  • Jak bezpečně čistit a dezinfikovat telefon Nokia?
Soubory a úložiště

Jak na zařízení Nokia instalovat a používat kartu MicroSD?

Chcete-li do zařízení instalovat kartu MicroSD, nejdříve zařízení vypněte. Otevřete slot pro kartu MicroSD. Obvykle se jedná o stejný slot, ve kterém je zasunuta SIM karta.

Zasuňte kartu MicroSD tak, aby byla stabilně zasunuta. Zasuňte slot zpět do zařízení a zařízení zapněte. Zařízení může chvilku trvat, než kartu MicroSD nastaví. Máte-li pochybnosti, přejděte do nastavení úložišť zařízení a zkontrolujte stav karty SD.

Pomohlo vám to?