Jak povolím na telefonu Nokia 8110 prediktivní text?

Skip to main content
Domovská stránka podpory

Témata podpory

  • Servis a opravy
  • Zařízení
  • Jak bezpečně čistit a dezinfikovat telefon Nokia?
Nastavení jazyka a vstupu
  • Jak povolím na telefonu Nokia 8110 prediktivní text?
  • Jak změním na telefonu Nokia 8110 jazyk?
  • Jak mohu povolit či zakázat automatické opravy?
  • Jak nastavím na telefonu Nokia 8110 metody zadávání?
  • Jak vypnu vibraci při dotyku pevných tlačítek?

Jak povolím na telefonu Nokia 8110 prediktivní text?

V nabídce vyberte Nastavení. Přejděte na Personalizace > Metody zadávání > Použít prediktivní > Zapnout. Poté nastavte jazyk zadávání. Chcete-li použít prediktivní text, držte „#“, dokud se v rozbalovací nabídce nezobrazí „Prediktivní“.
Pomohlo vám to?