Jak vytáčet a přijímat hovory u telefonu Nokia?

Skip to main content
Domovská stránka podpory

Témata podpory

  • Servis a opravy
  • Zařízení
  • Jak bezpečně čistit a dezinfikovat telefon Nokia?
SIM karty, kontakty a volání
  • Jak importovat kontakty z e-mailu nebo SIM karty do zařízení?
  • Jak uložím nové kontakty na SIM kartu, telefon nebo účet Google?
  • Jak nastavím výchozí SIM kartu?
  • Jak vytáčet a přijímat hovory u telefonu Nokia?
  • Jak nastavím na telefonu Nokia 8110 přesměrování hovorů?

Jak vytáčet a přijímat hovory u telefonu Nokia?

Chcete-li zahájit hovor, nejdříve pomocí číselné klávesnice zadejte telefonní číslo, nebo přejděte k uloženému kontaktu. Až budete mít požadované telefonní číslo nebo kontakt připravený, jednoduše stiskněte tlačítko pro volání.

Zvednutí příchozího hovoru se mírně liší v závislosti na tom, zda máte chytrý nebo tlačítkový telefon. Obecně ovšem stačí stisknout nebo přejet po tlačítko zvednutí hovor, zatímco telefon vyzvání.

Některé tlačítkové telefony mají vysouvací konstrukci nebo flipové pouzdro. U těchto telefonů přijmete příchozí hovor jejich otevřením.

Pomohlo vám to?