איך אפשר לרוקן את המטמון של אפליקציה מותקנת?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
אפליקציות והגדרות אפליקציה
  • כיצד באפשרותי לסגור יישומון שחדל לפעול?
  • איך סוגרים אפליקציות?
  • איך אפשר לרוקן את המטמון של אפליקציה מותקנת?
  • איך אוכל להסיר אפליקציה מהמכשיר?
  • כיצד ניתן להעביר יישומים לכרטיס SD?

איך אפשר לרוקן את המטמון של אפליקציה מותקנת?

נווט אל הגדרות > אפליקציות והודעות > כל האפליקציות. בחר אפליקציה ברשימה ולאחר מכן בחר > אחסון > ניקוי מטמון.
האם התשובה עזרה?