למה חיישן הקירבה ב-Nokia G60 שלי לא פועל?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
חיישן הקירבה של Nokia G60 לא פועל
  • למה חיישן הקירבה ב-Nokia G60 שלי לא פועל?

למה חיישן הקירבה ב-Nokia G60 שלי לא פועל?

לפעמים, כיסויים ונרתיקים עלולים להפריע לפעולה של חיישן הקירבה. אם שמת על Nokia G60 נרתיק או כיסוי מגן, נסה להוציא את הטלפון.אם חיישן הקרבה עדיין לא פועל תקין, אפשר לבדוק את חיישן הקירבה באמצעות כלי האבחון הקיימים באפליקציית 'המכשיר שלי':

פתח את האפליקציה 'המכשיר שלי' עבור אל 'תקינות המכשיר' עבור לבדיקת המכשיר, ולחץ על הלחצן כדי להתחיל בחר באפשרות 'אבחון מתקדם' עבור אל 'חיישנים' בחר באפשרות 'חיישן קירבה', ובדוק אותו לפי ההוראות

אם בדיקת חיישן הקירבה נכשלת, ייתכן שתצטרך לתקן את המכשיר. אפשר לבדוק את אפשרויות התיקון מתפריט ה'תמיכה' של אפליקציית 'המכשיר שלי'.

האם התשובה עזרה?