Facebook Instagram YouTube LinkedIn

למה אין לי אפשרות לכבות את צליל הצמצם של המצלמה1?

Skip to main content

אנחנו היצרנים של הטלפונים של Nokia. הגעת למקום הנכון. 👍

דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • מכשיר
  • שירות ותיקונים
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
מצלמה ותמונות

למה אין לי אפשרות לכבות את צליל הצמצם של המצלמה1?

עלינו לוודא שאנחנו תמיד עומדים בחוקים ובתקנות המקומיים. החקיקה בכמה ארצות אוסרת על ביטול צליל המצלמה. זאת על מנת למנוע הפרות פרטיות (כגון צילום תמונות של אנשים ללא הסכמתם).

אם התוכנה שלך מעודכנת ועדיין אין באפשרותך לכבות את צליל המצלמה, סביר להניח שזו תוצאה של תקנות הפרטיות בארצך.

האם התשובה עזרה?