היכן נמצא מספר ה-PSN בטאבלט Nokia?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
מידע על המכשיר, בעיות ותמיכה

היכן נמצא מספר ה-PSN בטאבלט Nokia?

למכשירים עם חריצים לכרטיסי SIM יש מספרי IMEI. אם אין למכשיר שלך חריץ לכרטיס SIM, כמו בגרסת ה-WiFi בלבד של Nokia T20, ניתן להשתמש ב-PSN כדי לזהות את המכשיר.

כדי למצוא את המספר הסידורי של המכשיר (PSN), יש לגשת אל Settings (הגדרות) > About tablet (אודות הטאבלט) > Model and hardware (דגם וחומרה). שם נמצא ה-PSN של המכשיר.

האם התשובה עזרה?