איך מתחברים למכשירי Bluetooth ב-Nokia 8110? איך פועל שיתוף קבצים דרך Bluetooth?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
GPS‏, Bluetooth וחיבורים אחרים
  • איך מאפשרים שימוש במיקום GPS ב-Nokia 8110?
  • איך משתמשים בתכונה NFC?
  • איך מתחברים למכשירי Bluetooth ב-Nokia 8110? איך פועל שיתוף קבצים דרך Bluetooth?
  • איך אפשר לשקף את הצג של המכשיר שלי על מסך אחר?
  • איך אוכל לחבר את הטלפון שלי למחשב?

איך מתחברים למכשירי Bluetooth ב-Nokia 8110? איך פועל שיתוף קבצים דרך Bluetooth?

לחיבור Bluetooth, בחר הגדרות > רשת וקישוריות > Bluetooth > פעיל > מכשירים קרובים ואז בחר מכשיר שברצונך לחבר ולקשר. הקפד להשתמש באותה סיסמה.

להעברת קבצים דרך Bluetooth, בחר ניהול קבצים ולחץ על הקובץ שברצונך לשלוח. בחר שיתוף > Bluetooth ואז בחר מכשיר מקושר. הודעה קופצת תוצג במכשיר המקושר כדי לאשר את העברת הקבצים.

האם התשובה עזרה?