איך אוכל לחבר את הטלפון שלי למחשב?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • איך לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia או HMD שלי?
GPS‏, Bluetooth וחיבורים אחרים
  • איך מאפשרים שימוש במיקום GPS ב-Nokia 8110?
  • איך משתמשים בתכונה NFC?
  • איך מתחברים למכשירי Bluetooth ב-Nokia 8110? איך פועל שיתוף קבצים דרך Bluetooth?
  • איך אפשר לשקף את הצג של המכשיר שלי על מסך אחר?
  • איך אוכל לחבר את הטלפון שלי למחשב?

איך אוכל לחבר את הטלפון שלי למחשב?

תוכל להשתמש בכבל ה-USB שצורף לטלפון.

האם התשובה עזרה?