Facebook Instagram YouTube LinkedIn

מה הסיבה לכך ששטח האחסון הזמין נמוך מזה שמתואר במפרט הטלפון?

Skip to main content

אנחנו היצרנים של הטלפונים של Nokia. הגעת למקום הנכון. 👍

דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • מכשיר
  • שירות ותיקונים
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
קבצים ואחסון

מה הסיבה לכך ששטח האחסון הזמין נמוך מזה שמתואר במפרט הטלפון?

כמו במרבית הטלפונים החכמים, חלק משטח האחסון נדרש עבור מערכת ההפעלה והאפליקציות המגיעות עם המכשיר.

האם התשובה עזרה?