אני רוצה לחסוך בחיי הסוללה. איך מפעילים את מצב Power Saver (מצב חיסכון)?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
סוללה וטעינה

אני רוצה לחסוך בחיי הסוללה. איך מפעילים את מצב Power Saver (מצב חיסכון)?

פתח/י את תפריט Settings (הגדרות) בטלפון שברשותך, ולאחר מכן בחר/י והפעל/י את אפשרות Battery Power Saving (חיסכון בחיי סוללה).

האם התשובה עזרה?