נראה שעדכון המערכת באמצעות OTA נכשל. מה עלי לעשות?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
תוכנה ועדכונים

נראה שעדכון המערכת באמצעות OTA נכשל. מה עלי לעשות?

הזמן שלוקח עד להשלמת עדכון מסוג OTA תלוי בגודל העדכון. מומלץ להפעיל את העדכון במקום בו ישנה קליטה טובה.

  1. הפעל את העדכון
  2. הטלפון יופעל מחדש ובתצוגה יופיע חלון מסוים למשך זמן מה

במידה והתצוגה אינה משתנה לאחר מספר דקות:

  1. לחץ על לחצן הגברת העוצמה ועל לחצן ההפעלה יחדיו והחזק אותם למשך 10 שניות - פעולה זו תאלץ אתחול של הטלפון
  2. לאחר שהטלפון הופעל מחדש, פתח את תפריט הגדרות > אודות הטלפון > עדכון תוכנה ונסה להתקין את התוכנה שוב

אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם שירות הלקוחות.

האם התשובה עזרה?