כיצד ניתן לאפס את המכשיר להגדרות היצרן ולמחוק מתוכו את הנתונים שלי?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
מידע על המכשיר, בעיות ותמיכה

כיצד ניתן לאפס את המכשיר להגדרות היצרן ולמחוק מתוכו את הנתונים שלי?

נווט אל הגדרות > מערכת > אפשרויות איפוס > מחק את כל הנתונים. פעולה זו תאפס את המכשיר להגדרות היצרן.
האם התשובה עזרה?