כיצד ניתן להסיר את כרטיס ה-SD מהטלפון?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
קבצים ואחסון

כיצד ניתן להסיר את כרטיס ה-SD מהטלפון?

לפני שתסיר את כרטיס ה-SD מהטלפון, מומלץ לנתק אותו תחילה בתוכנה (Unmount). פעולה זו מתוארת בהסבר הבא. שליפת הכרטיס מבלי לנתק אותו בתוכנה עלולה לגרום לאובדן נתונים.

  1. עבור להגדרות > התקן > אחסון
  2. לחץ שלוף כדי לנתק את הכרטיס
  3. כעת תוכל לשלוף את כרטיס ה-SD מהטלפון

לתשומת לבך, במידה ואחד מהיישומים השתמש בכרטיס ה-SD לאחסון נתונים, ייתכן שהוא לא יפעל כשורה לאחר ניתוק הכרטיס.

האם התשובה עזרה?