כיצד ניתן להעביר קבצים בין המחשב לטלפון?

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
קבצים ואחסון

כיצד ניתן להעביר קבצים בין המחשב לטלפון?

ודא שהטלפון פועל, וחבר אותו אל המחשב באמצעות כבל USB. במחשב, עבור אל המחשב שלי או המחשב הזה (This PC) ופתח את ההתקן כדי להתחיל בהעברת הקבצים.
האם התשובה עזרה?