הצמדה למסך: אפשר לאחרים להביט בטלפון שלך בצורה מאובטחת

Skip to main content
דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

  • שירות ותיקונים
  • מכשיר
  • כיצד אוכל לנקות ולחטא בבטחה את טלפון Nokia שלי?
אבטחה ופרטיות

הצמדה למסך: אפשר לאחרים להביט בטלפון שלך בצורה מאובטחת

ניתן להצמיד פריט מסוים למסך כדי שתוכל להציג אותו לאחרים בצורה מאובטחת. להפעלת אפשרות זו ולהצגת ההנחיות, נווט אל הגדרות > אבטחה ומיקום > הצמדה למסך.
האם התשובה עזרה?